Rugāju Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca

Rugāju Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca
vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis nr. 2863.

Rugāju (Aleksandropoles) pareizticīgo baznīca uzcelta 1915.gadā. Pareizticīgie Balvu apkārtnē ieradās 20. gadsimta sākumā no Ostrovas, Opočkas apriņķa un Pleskavas guberņas, jo Pleskavas valsts zemes banka 1904.–1906. gadā Balvu un Rugāju apkārtnē bija iegādājusies tūkstošiem hektāru zemes, ko klāja purvi un meži, tos uz izdevīgiem noteikumiem piešķīra iebraucējiem. Tajā laikā te ieradās aptuveni 3000 cilvēku, kuri kopa zemi, bet viņiem nebija vietas, kur rast mierinājumu. Pleskavas zemes bankas vadītājs rosināja būvēt divas jaunas pareizticīgo baznīcas Vīksnā un Rugājos, kam naudu atvēlēja sinode un pats cars Nikolajs II. Rugāju baznīcai piešķīra 36,81 hektārus un skolai - 3 hektārus zemes. Baznīcas pamatus ielika 1913. gada 21. jūnijā un jau 1916. gada 5. jūnijā to iesvētīja.

Rugāju pareizticīgo baznīca ir 25,6 m gara, 8,53 m plata un 5,35 m augsta. Pie baznīcas atrodas kapsēta ar 500 vietām. Sākotnēji baznīca bijusi krāsota zilā krāsā. 1937. gadā ap baznīcu uzstādīto žogu atjaunoja 2009. gadā.

Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīca no 1998. gada ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 2863.

2013. gada 5.decembrī ar Nr. 23-2013/433 Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo draudzei piešķirts „Sabiedriskā labuma statuss” kultūras veicināšanas jomā.

Draudzē kalpojuši priesteri

Pirmais Rugāju pareizticīgo draudzes priesteris bija Jānis Nosevičs kurš kalpoja no 1915.gada 31.janvāra līdz 1918. gadam, kurš apbedīts pie Viļakas pareizticīgo baznīcas.

Pirmais baznīcas vecākais bija Aleksejevs, psalmotājs Kļimovs.

No 1920. gada 26. augusta – 1939. gadam priesteris N. Krasnogorodskis.

Pateicoties viņam, 1935.gadā tika veikts baznīcas kapitālais remonts, 1937. gadā - ap baznīcu uzcelts žogs. 1936. gadā baznīcai krāsota ārpuse zilā krāsā, 1937. gadā – baznīcas griesti krāsoti zilā krāsā ar zeltītām zvaigznēm. Šos darbus veica Briedītis Aleksandrs (Režģes Klaudijas tēvs), kurš atdusas pie baznīcas pareizticīgo kapos.

No1939.gada -1945. gadam priesteris Zjatjevs Jakovs - atdusas pie baznīcas.

No1949.gada - 1953.gadam priesteris Jānis Nosevičs.

No 1949.gada -1955.gadam sargs un zvanītājs bija Jānis Latiņins, atdusas kapos pie baznīcas.

No1953.gada -1960.gadam priesteris Mikstiņš Sergejs.

Līdz 1998.gadam kalpojuši priesteri Maksimovs Anatolijs, Basmanovs, Krapivins, Marks.

No 1998.gada līdz 2020. gada 20. novembrim draudzē kalpoja priesteris Oļipovs Aleksandrs.

No 2020. gada 20. novembra draudzē kalpo priesteris Georgijs Šelomijenko.

Ilgus gadus par draudzes vecāko un psalmotāju kalpoja Kurmenes septiņgadīgās skolas direktors un mūzikas skolotājs Vasiļjevs Kirils. Viņš arī atdusas Rugāju pareizticīgo kapos pie baznīcas.

Ilgus gadus par draudzes vecāko kalpoja Vozņesenskis Ivans, Višņakovs Ivans, Višņakova Jevdakija, Daņilovs Ivans, Daņilova Anna, Andrejeva Anna, kura atdusas Rugāju pareizticīgo kapos pie baznīcas.

No 1997. gada - 2007.gadam draudzes vecākā bija Marija Maruka.

No 2007. gada draudzes valdes vecākā ir Ludmila Logina. Draudzes vecākā aktīvi iesaistās daudzos projektos un arī gūst atbalstu.

2012. gada oktobrī baznīcā kārtējoreiz tika nozagtas vairākas svētbildes.

2014. gadā piedaloties LEADER projektā, gūts atbalsts koka grīdas renovācijai.

2014. gadā par draudzes ziedojumiem nokrāsotas sienas baznīcas lūgšanu telpā.

2014. gadā no saziedotajiem līdzekļiem baznīcā iegādāta un uzstādīta krāsns, kas dievkalpojumu laikos silda baznīcas apmeklētājus.

2015. gadā, iesniedzot projektu Latvijas VKKF „Zvanu torņa renovācija”, renovēts zvanu tornis.

2015. gadā, sadarbībā ar Rietumu banku, realizēts projekts „ Virsaltāra krustu kupolu renovācija”.

2015. gadā ar VKKF atbalstu realizēts projekts "Guļbūves nesošo konstrukciju renovācija", kā arī atjaunots slieksnis un uzbūvēts malkas šķūnis.

2015. gadā apkārt baznīcai izgriezti vecie bērzi.

2016. gadā par draudzes ziedojumiem baznīcas dārzā uzstādīts identiski pilnīgi jauns žogs un iestādītas 29 tūjas.

2016. gadā par ziedojumiem uzstādītas jaunas ieejas durvis.

2016. gada 8. jūnijā baznīcā viesojās Daugavpils - Rēzeknes eparhijas virsbīskaps Aleksandrs.

2017. gadā baznīcas priekštelpā nomainīta grīda, ar finieri apšūtas sienas un nokrāsotas.

2018. gadā uzstādīta ūdens akas dekoratīvā apdare un uzstādīts žogs apkārt kapiem.

2019. gadā uzstādīta nojume kapu inventāram.

2020. gada jūnijā uzstādīta lapene pie kapiem.

Visu projektu realizācijā līdzfinansējumu piešķīra Rugāju novada dome – PALDIES!

Draudzei ir daudz ieceru, bet kā vienmēr trūkst līdzekļu.

Draudzes vecākā aicina: "Būsim pateicīgi, ja varat ziedot mūsu baznīcai!"


Uzmanību!

2015. gada 16. jūlijā draudzes kopsapulcē tika pieņemts lēmums, no katras ģimenes kapu kopas katru gadu ziedot 5.00 euro kapu teritorijas sakopšanai.

Ziedot var baznīcā vai pārskaitīt:

SIA Citadele konts LV34PARX0012680660001

reģ. Nr. 99500000978

Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo draudzei.

Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīca atrodas Lubānas ielā 19a, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā.

Rugāju Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca 0Rugāju Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca 1Rugāju Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca 2Rugāju Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca 3Rugāju Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca 4Rugāju Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca 5