Rugāju Romas katoļu draudze

Rugāju ciems sāka veidoties pēc I pasaules kara, kad 1922. gadā Balvu pagasta daļa atdalīta un izveidots Rugāju pagasts. Reizē ar ciemata un pagasta izveidošanos tika domāts par katoļu draudzes dibināšanu un dievnama celšanu. 1936. gadā toreizējais Kapūnes prāvests Jāzeps Krumpāns bija iecerējis dibināt draudzi ar pieturas vietu Medņos, kur jau sāka noturēt pirmos dievkalpojumus Medņu skolā un vietējā iedzīvotāja Kivkucānā šķūnī. Šim nodomam protestēja toreizējais Balvu draudzes prāvests Andrejs Ābeltiņš, jo Medņi atrodas pārāk tuvu Balviem, savukārt Rugāji bija ļoti tuvu Kapūnei - tikai 6 km.

1937. gada 25. janvārī Rīgas metropolīts A. Springovičs ar aktu Nr. 331 noteica, ka jaundibinātajā Rugāju Romas katoļu draudzē no Balvu draudzes jāietilpina šādas apdzīvotas vietas:

Teteri, Vilkava, Medņi, Melnie līdumi, Dubļukalns, Kraukļava, Sudarbe, Aukšas, Makši, Stāmeri, Pliksna, Čušļi, Cūkusala.

No Kapūnes draudzes atdalītas:

Vikšņi, Silenieki, Kaņepiene, Rimstavas, Grūzīši, Griestiņi, Upatnieki, Vecdaudzene, Salenieki, Kozupnieki (Kozupe), Rugāji, Vidussala, Reibāni, Vārstavnieki, Vuškusala.

1938. gadā bija ap 2130 draudzes locekļu.

Pēc šī dokumenta sastādīšanas metropolīts 1938. gadā par Rugāju draudzes prāvestu iecēla Pēteri Tumanu. Ieradies Kapūnē, kur sākumā bija viņa apmešanās vieta un draudze, prāvests Tumans sāka celt baznīcu Rugājos. Aiz Rugājiem, Balvu lielceļa malā, nopirka zemi 4,5 ha ar mazu būdiņu. Uz tās prāvests uzcēla lielu kūti ar šķūni, pirti, ērģelnieka māju, divstāvu plebāniju stāvbūvei, saveda akmeņus dievnama būvei, uzstādīja krustu jaunizraudzītās baznīcas celšanas vietā, izraka aku un citus darbus.

Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds Romas katoļu baznīca

Sākoties II pasaules karam, divstāvu plebānija nebija pabeigta, tāpēc to bija viegli pārveidot par Rugāju baznīcu. Tai izņēma šķērssienas, liekot atbalsta stabus, 2. stāvā ierīkoja kortelpas, vienu altāri utt. Baznīcas platība - 105 kvadrātmetri. Sākot jau ar 1941. gadu, tajā sāka noturēt dievkalpojumus.

Rugāju baznīca ir 2 stāvu koka ēka ar skārda jumtu, celta kvadrātveidā ar nelielu izmēru starpību: 10,5m x 10,25 m vienavas, solos var ietilpt 120 dievlūdzēji, ir harmonija. Ārpuse apšūta ar dēļiem. Ieejas durvis galā un sānos. Pie gala durvīm neliels vējtveris, bet pie sānu- augstas cementa kāpnes. Koka grīda un griesti, iekšpuse izklāta ar finieri un krāsota ar laku. Apakšstāvā ir Jēzus Sirds lielais altāris.

Sarga mājā no 1970. - 1974. gadam trimdā dzīvoja bīskaps Kazimirs Duļbinskis.

Ziemassvētkos, Lieldienās, Vasarsvētkos un arī ikdienas dievkalpojumi tiek papildināti ar dziesmu un mūzikas koncertiem. Baznīca pastāvīgi sadarbojas ar Rugāju novada jaukto kori. Draudzesvaldes priekšsēdētāja ir Valija Burķīte, kura pilda arī baznīcas saimnieces pienākumus.

Draudzes lielākie svētki un atlaidas ir: Svētās Agnesessvētki,Svētā Izidoraarāja svētki -40 stundu atlaidas, SvētkiJaunavas MarijasSirds godam, Jaunavas Marijas — Slimnieku veselības svētki,Svētās Terēzessvētki, Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas svētki.

Īpašs notikums Rugāju katoļu draudzei ir jaunā dievnama celtniecība, kas uzsākta 2012. gadā, šobrīd tas ir jau uzcelts, palikuši vēl iekšdarbi. 2013. gada 19. septembrī Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē pēc rīta svētās Mises, klātesot draudzes locekļiem un asistējot priesteriem Viktoram Petrovskim un Aināram Londem, Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis nosvētīja Andra Borovika Ludzā izgatavoto nerūsējoša tērauda krustu. Tajā pašā dienā krusts tika atvests uz Rugājiem un uzstādīts uz jaunā dievnama jumta.

Draudzē kalpojuši priesteri:

 1. 1935. - 1938. gadam - Jāzeps Krumpāns - sācis veidot Rugāju draudzi.
 1. 1938. - 1942. gadam - Pēteris Tumans, kura laikā pilnīgi izveidojās Rugāju draudzes robežas un tika pabeigta jaunā dievnama būve.
 2. 1942. - 1944. g. –Staņislavs Bročs. Kalpoja II pasaules kara laikā.
 3. 1944. - 1947. g. – Aloizs Vizulis.Viņš iegādājās baznīcai liturģiskos traukus un Lubānā nopirka istabas ērģeles, kas mitruma dēl sabojājās.
 4. 1947.-1949. g.- Antons Geriņš. Iegādājās Jēzus Sirds gleznu, to pats pārkrāsoja, pielaboja arī citas svētbildes.
 5. 1949.- 1963. g.- Ādams Ivbuls. Iegādājās jaunas liturģiskās drānas, karogus, apšuva baznīcas ārpusi ar dēļiem, izlēja betona kāpnes pie ieejas, sakārtoja 2. stāvu
 6. 1963. g. maija - 1970. g. 20. martam - Staņislavs Gražulis. Šajā draudzē mira, apbedīts Rēzeknes draudzes Kuciņu kapos.
 7. No 1970. g. maija līdz 1970. g. oktobrim- Alberts Peipiņš. Rugāju draudzē atteicās no priesterības un apprecējās.
 8. 1970. g. -1975. g.- Jānis Akmanis.Izklāja dievnama iekšpusi ar finieri u.c. sīkākus remontus.
 9. No 1975. g. jūlija līdz 1991. g. 1. oktobrim- Eduards Kopeika.
 10. No 1991. g. 1. oktobra metropolīts J. Pujats par Rugāju draudzes prāvestu iecēla Tilžas draudzes prāvestu Albertu Budži.

Prāvesta kalpojuma laikā nomainīts baznīcas jumts. Īpaši remontdarbi baznīcas iekšpusē nav veikti

Rugāju Romas katoļu draudzes kapsētas

1. Aukšas kapi. Kapsēta atrodas 16 km no draudzes baznīcas vientuļā vietā mežā. Apkārtējie iedzīvotāji pēckara laikā izklīduši.

2. Sudarbes kapi. Atrodas 15 km no draudzes baznīcas ceļā uz Tilžu. Ir neliela koka kapela.

3. Kraukļevas kapi. Atrodas 14 km no draudzes baznīcas Dubļukals-Tilža ceļa malā. Ir neliela kapela.

4. Cūkusalas kapi. Atrodas 13 km no draudzes baznīcas Dubļukals-Tilža ceļa malā pie Oparnieku ciema.

5. Dubļukalna kapi. Atrodas 9 km no draudzes baznīcas, skaistā kalniņā Balvu- Kapūnes ceļa malā.

6. Stāmeru kapi. Atrodas 7 km no draudzes baznīcas.

7. Vilkavas kapi. Atrodas 5 km no draudzes baznīcas Lukstiņi- Teteri ceļa malā.

8. Upatnieku kapi. Atrodas 11 km no Rugājiem Rēzekne- Gulbene ceļa malā. Kapsēta ir sena, tajā vairs neapbedī. Kapsētā ar A.Kukurāna atbalstu ir uzcelta altārmājiņa

9. Grūzīšu kapi. Tā atrodas 12 km no Rugājiem.

10. Čušļu kapi. Atrodas 8 km no Rugājiem pa Pokratas ceļu dziļi mežā.

11. Silenieku kapi. Tie atrodas 20 km no draudzes baznīcas pie Pededzes upes, jābrauc pa Upatnieki - Lubāna ceļu, netālu no Rugāju draudzes robežas ar Gulbenes draudzi.

12.Bolupes kapi. – Atrodas 10 km no Rugājiem pa Gulbenes ceļu. Dibināti 1962. gadā. Kapsētā ir kapela.

13.Pokratiņas kapi. Tie atrodas 8 km no Rugājiem.

Rugāju Romas katoļu draudze 0Rugāju Romas katoļu draudze 1Rugāju Romas katoļu draudze 2Rugāju Romas katoļu draudze 3Rugāju Romas katoļu draudze 4