Rugāju pagasta jauktais koris

Rugājiešu kordziesmas tradīcijas apzināmas jau pagājušā gadsimta sākumā. Koris tolaik bijis ne vien Rugāju centrā, bet arī Upatniekos. Diemžēl par kora darbību un attīstību saglabājušas vien skopas liecības- ka tāds ir bijis. Nav pieejami dati ne par dalībniekiem, ne diriģentiem. Zināms uzplaukums un kordziesmas aktualizēšana Rugājos sākas 1961. gadā, kad kā mūzikas pedagogs Rugāju skolā darbu uzsāk arī patreizējais kora goda diriģents Rēteris Sudarovs. Tolaik korī dzied vairāk kā 40 dalībnieku-ar daudzām spēcīgām vīru un sievu balsīm. Koris visus šos gadus diriģenta Pētera Sudarova vadībā ir bijis visu Latvijas un Latgales Dziesmu svētku dalībnieku vidū. Savulaik piedalījies visās skatēs un kā liecina Diplomi – ieguvis labas godalgotās vietas. Pateicoties diriģenta P.Sudarova uzņēmībai, koris spējis noturēties arī atjaunotās Latvijas pārmaiņu gados, kad citos pagastos izjuka jauktie kori un citi pašdarbības kolektīvi.1996.gada 18. augustā tika svinēta pirmā korim nozīmīgā jubileja – 35 gadi, kopš to vada Pēteris Sudarovs.Un tā, ik pēc pieciem gadiem tiek atzīmētas kora pastāvēšanas jubilejas kopā ar diriģentu Pēteri Sudarovu. Šajos svētkos koristi vēlas būt kopā ar saviem draugiem no Ļaudonas, Litenes un Tilžas koriem. Kopš 2007. gada rudens kora vadībā kopā ar Pēteri Sudarovu ir iesaistīts jaunais, daudzsološais diriģents - Kaspars Freimanis(viņa saknes meklējamas Rugāju pagastā). Rugāju koris vienmēr balstījies uz pamatsastāva dziedātājiem, kuriem koris ir jau slimība un dzīves nepieciešamība.Ir dziedātāji, kuri korī dziedājuši un dzied 20; 25, un pat 30. gadus. Dziesmu svētku gados jūtams lielāks dziedātāju pieplūdums, bet ir kora kodols apmēram 15 dziedātāju, kuri uztur dzīvības garu un paliek uzticīgi dziesmai arī tad kad nav lielos Dziesmu svētku, kas patiesi priecē. Vēl joprojām gribas teikt, ka kora dvēsele ir un paliek mūsu visu cienījamais diriģents Pēteris Sudarovs, un mēs ceram , ka visi kopā sagaidīsim arī pus gadsimta skaisto kora jubileju - 2011.gadā.

Untitled-1

Rugāju pagasta jauktais koris 20.gs.80-tajos gados, diriģents Pēteris Sudarovs

koris2

Jauktais koris Rīgas ielās Dziesmu svētku laikā 1998. gadā

koris3

koris4

Pētera Sudarova vadītā Rugāju jauktā kora 40. gadu jubilejas pasākums

„Dziesmu kamols”2001.gads

koris5

Rugāju jauktā kora dziedātāji pēc skates Balvos 2005.gada pavasarī, diriģents Pēteris Sudarovs

koris6

2007.gada Ziemassvētku pasākumā ,diriģē R.Sudarovs

koris7

Rugāju jauktais koris 2008. gada Dziesmu svētkos Rīgā, diriģenti:

Pēteris Sudarovs,Kaspars Freimanis