Rugāju novada teritorijas plānojums

Saistošie noteikumi Nr. 16/2009 „ Par Rugāju novada teritorijas plānojumu”

Rugāju pagasta teritorijas plānojums 2005-2017

1.daļa „Paskaidrojuma raksts”

2.daļa „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

3.daļa „Grafiskā daļa”

 • Apzīmējumi Rugāju ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
 • Rugāju ciema teritorijas esošā (pašreizējā) izmantošana
 • Rugāju ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
 • Apzīmējumi Rugāju ciema teritorijas plānotā (atļautā) indženiertīklu infrastruktūra
 • Rugāju ciema teritorijas plānotā (atļautā) indženiertīklu infrastruktūra
 • Strazdiņu ciema daļas plānotā (atļautā) indženiertīklu infrastruktūra
 • Strazdiņu ciema daļas plānotā (atļautā) izmantošana
 • Tikaiņu ciema daļas plānotā (atļautā) indženiertīklu infrastruktūra
 • Tikaiņu ciema daļas plānotā (atļautā) izmantošana
 • Apzīmējumi Rugāju pagasta teritorija esošā (pašreizējā) izmantošana
 • Rugāju pagasta teritorija esošā (pašreizējā) izmantošana 1.lapa
 • Rugāju pagasta teritorija esošā (pašreizējā) izmantošana 2.lapa
 • Rugāju pagasta teritorija esošā (pašreizējā) izmantošana 3.lapa
 • Rugāju pagasta teritorija esošā (pašreizējā) izmantošana 4.lapa
 • Rugāju pagasta teritorija esošā (pašreizējā) izmantošana 5.lapa
 • Rugāju pagasta teritorija esošā (pašreizējā) izmantošana 6.lapa
 • Apzīmējumi Rugāju pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
 • Rugāju pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana 1.lapa
 • Rugāju pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana 2.lapa
 • Rugāju pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana 3.lapa
 • Rugāju pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana 4.lapa
 • Rugāju pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana 5.lapa
 • Rugāju pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana 6.lapa
 • Apzīmējumi Rugāju pagasta teritorijas vienkāršotā topogrāfiskā karte
 • Rugāju pagasta teritorijas vienkāršotā topogrāfiskā karte 1.lapa
 • Rugāju pagasta teritorijas vienkāršotā topogrāfiskā karte 2.lapa
 • Rugāju pagasta teritorijas vienkāršotā topogrāfiskā karte 3.lapa
 • Rugāju pagasta teritorijas vienkāršotā topogrāfiskā karte 4.lapa
 • Rugāju pagasta teritorijas vienkāršotā topogrāfiskā karte 5.lapa
 • Rugāju pagasta teritorijas vienkāršotā topogrāfiskā karte 6.lapa

 • 4.daļa „Pārskats par Rugāju pagasta teritorijas plānojuma izstrādi” / nav pieejams elektroniskajā versijā /

  5.daļa „Vides pārskats”

  Lazdukalna pagasta teritorijas plānojums 2008-2020

  1.daļa „Paskaidrojuma raksts”

  2.daļa „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

  3.daļa „Grafiskā daļa”

  4.daļa „Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi”

  5.daļa „Vides pārskata projekts”