Rugāju novada Eglaines pamatskola

Viena no Latvijas vecākajām lauku pamatskolām, Eglaines pamatskola, atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā, vienā no latviskākajiem pagastiem ar senām kultūrvēsturiskām tradīcijām.


Ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta 03.12.2009. lēmumu Nr. 483 izdarīti Izglītības iestāžu reģistra grozījumi – Eglaines pamatskolu pārdēvēt par Rugāju novada Eglaines pamatskolu.