Rugāju novada muzejs

Rugāju novada muzejs atrodas Rugājos, Kurmenes ielā 87- Rugāju novada vidusskolas ēkā. Tas dibināts 1999. gada 5. jūnijā, kad Rugāju vidusskola (tagad Rugāju novada vidusskola) rīkoja 1. salidojumu par godu vidusskolas 50. izlaidumam. Kā Rugāju vidusskolas muzejs tas pastāvēja jau ļoti daudzus gadus. Sākumā to iekārtoja skolotāja Margarita Stradiņa, vēlāk par to ieinteresējās skolotājs Leopolds Upītis.

Muzejam bija atvēlēta 1 telpa skolā, kur padomju gados tika vākta informācija galvenokārt par 2. pasaules kara dalībniekiem un partizāniem.

Deviņdesmitajos gados L. Upītis intensīvi pievērsās Rugāju pagasta novadpētniecībai, materiālu vākšanai. Muzejam jau tika atvēlētas 2 telpas, tas izauga līdz visa pagasta novadpētniecības muzejam, ne tikai Rugāju vidusskolas pētītājam.

Pašreizējo muzeja materiālu krātuvi izveidoja Leopolds Upītis, pateicoties viņam muzejs tiek dibināts kā pagasta novadpētniecības muzejs.

Rugāju novada muzeju ir vadījuši 4 vadītāji: līdz 2003. gadam Leopolds Upītis, no 2004.-2009. gadam - Guna un Iveta Maginas, no 2010. gada – Velga Vīcupa. Latvijas muzeju biedrībā iestājies 2003. gadā, biedra karte izsniegta 2007. gadā.

2009. gadā kopā ar daļu citu skolas telpu muzejā tiek veikts remonts. Krīzes un novadu veidošanās laikā aktuāls kļuva jautājums par muzeja pastāvēšanu, tomēr Rugāju novads atrada iespēju sava novada muzeja uzturēšanai. No 2010. gada janvāra tas atkal ir atvērts apmeklētājiem.

Muzeja lietu krājums veidots no novada iedzīvotāju, Rugāju vidusskolas absolventu, bijušo pagastu iedzīvotāju dāvinājumiem. Muzejs piedāvā interesentiem iepazīties ar Rugāju pagasta vēsturi no 20. gs. sākuma līdz mūsdienām, tiek veikta aktīva Lazdukalna pagasta vēstures izpēte.

Rugāju novada muzejā skatāmas ekspozīcijas ar ievērojamākajiem novada iedzīvotājiem, Rugāju vidusskolas skolotājiem un absolventiem, 20. gs. sadzīves priekšmetiem un darbarīkiem, etnogrāfiju. Tiek organizēti pasākumi, katru mēnesi veidotas tematiskās izstādes, gatavoti raksti novada avīzei „Kurmenīte”, sniegtas konsultācijas, zinātniska un metodiska palīdzība skolēniem un studentiem, izstrādājot kursa un bakalaura darbus par Rugāju novada vēsturi, piedāvā ekskursiju pa Rugāju ciematu. Novada muzeja vadītāja aktīvi pievērsusies novadpētniecībai, muzeja krātuvju papildināšanai. Tiek izstrādāti projekti, lai veicinātu muzeja attīstību.

Kopš 2016. gada Rugāju novada muzejs ir iesaistījies Muzeju nakts akcijā, kas notiek katru gadu maijā.

Adrese: Kurmenes iela 87 - Rugāju novada vidusskolas ēkā, Rugāju pagasts, Rugāju novads, Latgale

Muzeja darba laiks: darba dienās no 8:30:00 - 17:00

Tālrunis: +371 25623315

GPS koordinātes :Lat: 56.9994036, Lon: 27.1286841


Rugāju novada muzejs 0Rugāju novada muzejs 1Rugāju novada muzejs 2Rugāju novada muzejs 3Rugāju novada muzejs 4