Rugāju dramatiskais kolektīvs

Ar bagātiem un spožiem panākumiem rugājieši nevar lepoties dramatiskā kolektīva darbības jomā. Kā jau minēju par citiem kolektīviem, tad arī par dramatisko kolektīvu vēstures materiāli ir gaužām skopi.Vēsure liecina, ka 20. gs. pirmajā pusē Rugājos arbojies dramatiskais kolektīvs

Vienu no spilgtākajiem dramatiskā kolektīva režisoriem ap 30-tajiem gadiem Rugājos varu minēt mūsu novadnieku, slaveno operdziedātāju Tāli Matīsu. Kā liecina vēstures lappuses, viņa vadībā Rugājos iestudēta un uzvesta brīvdabas izrāde „Vaidelote"(1933. gada21. jūlijā)

Nekas neliecina par to, ka par šo darbu tiktu saņemta alga vai kā citādi materiāli nodrošinātu kolektīva darbību, cilvēki paši gatavojuši tērpus, dekorācijas un visu nepieciešamo. Cilvēki centās radīt svētkus sev un citiem, negaidot, lai kāds pasniedz ko gatavu.

Tad no atmiņstāstiem varam uzzināt, ka dramatiskais kolektīvs aktīvi darbojies 60-tajos, 70-tajos gados, skolotāja Fēliksa Ozoliņa vadībā. Ziņas ir skopas un vien liecina, ka pēc 2000. gada Rugājos no jauna atdzimst dramatiskā kopa skolotājas Natālijas Garās vadībā.
dram1

Tāļa Matīsa iestudētā brīvdabas izrāde “Vaidelote” Rugājos 1933. gada 2. jūlijā

dram2

Dramatiskās kopas „Logs” izrāde 5.gadu jubilejā 2007.gada 2.februārī, režisore Natālija Garā

dram3

Dramatiskā kopa ciemos pie Gaigalavas kolēģiem ar izrādi „Čaukstenes”, režisore Natālija Garā