Rugāju deju kolektīvi

Par deju kolektīvu tradīciju Rugājos varam runāt ar diezgan paskopām un neskaidrām liecībām. Taču cik zināms to aktīva darbība sākusi veidoties ap 20. gs. 60-tajiem gadiem. Kad pēc ilgas prombūtnes gadiem Rugājos atgriežas skolotāja Margarita Stradiņa, kura dibina un uzsāk deju kolektīvu vadīšanu, darbojas gan jauniešu deju kolektīvs, gan bērnu deju kolektīvs.

Padomju gados pašdarbības kolektīviem tika piešķirti līdzekļi no padomju saimniecības arodbiedrības organizācijas. Tika šūdināti kolektīvu tautu tērpi, maksātas kolektīvu vadītājiem algas. Ap 60-tajiem gadiem Rugājos aktīvi darbojās deju kolektīvi skolotājas Margaritas Stradiņas vadībā. Vēlākos gados deju kolektīvus Rugājos vada skolotāja Emīlija Grāmatiņa un Silvija Paršova. Šinī laikā jauniešu deju kolektīvā dejo tagadējā pagasta padomes priekšsēdētāja Rita Krēmere, kura ar deju ir kopā vairāk kā 25 gadus. Pēc vadītājas Silvijas Paršovas deju kolektīvu vadīšanu pārņem Inta Sleža, Astrīda Circene, Valentīna Grahoļska, Inita Bukša, Lūcija Bukša un Aija Grāmatiņa. Grūti pat pateikt cik ilgus gadus bez pārtraukuma darbojas dažāda vecuma deju kolektīvi, bet tie ir un pastāv. Šobrīd jau 13. gadus pastāv deju kopa „Rugāji”, tagadējā vadītāja Lūcija Bukša un jauniešu deju kolektīvs, tagadējā vadītāja Aija Grāmatiņa.No kādreizējiem dejotājiem, kuri padomju gados dejoja jauniešu deju kolektīvā un Latvijas atmodas laikā deju kopā, izveidojies arī senioru deju kolektīvs „Ezerrieksts”. Ar nelieliem pārtraukumiem jau daudzus gadus darbojas arī pirmsskolas bērnu deju kolektīvs, kurš šobrīd saucas „Ķipari”, viņiem šobrīd dejas prasmi māca Lūcija Bukša, iepriekš mācījuši Inta un Gvido Sleži, Emīlija Grāmatiņa, Margarita Stradiņa.Rugāju dejotāji allaž ir bijuši Latgales novada un Latvijas Dziesmu un deju svētku dalībnieki.Ar labiem rezultātiem piedalījušies rajona un novada skatēs.

deju1

Rugāju mazie dejotāji 20.gs. 70 - tajos gados

deju2

Rugāju deju kolektīvs 1993.gadā Rīgā, vadītāja Inta Sleža

deju3

Rugāju jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvi–Lakstīgalu salā – Latgales novada deju svētkos 1997.gadā, vadītāja Inta Sleža

deju4

Jauniešu deju kolektīvs regulāri bez pārtraukuma pastāv no 1996.gada, šeit kopā ar vadītāju

Intu Sležu 2005.gadā

deju5

Jauniešu deju kolektīvs 2002.gada 25.maijā Balvu rajona deju svētkos, vadītāja Inita Bukša

deju6

Rugāju dejotāji Rīgā 1998. gadā, vadītāja Inta Sleža

deju7

Pagasta jauktais koris un deju kolektīvi ir regulāri Latvijas Dziesmu un Deju svētku dalībnieki

(attēlā. Trīs kolektīvi svētkos Rīgā 2003.gadā)

deju8

Deju kopa „Rugāji” Dziesmu svētkos Rīgā 2008.gadā, vadītāja Lucija Bukša

deju9

Veiksmīgi darbojās un labus rezultātus guva 2008.gada skatēs pagasta senioru deju kolektīvs „Ezerrieksts”, vadītājas Intas Sležas vadībā