Rugāju bibliotēka

Rugāju bibliotēkas vadītāja
ANITA MAGINA
Tālrunis: 27858655
E-pasts: rugajubiblioteka@inbox.lv
Skype: rugajubiblioteka
(Kurmenes iela 36, Rugāji)
Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
9.00 - 17.00
9.00 - 17.00
9.00 - 17.00
9.00 - 17.00
9.00 - 17.00


Katra mēneša pēdēja ceturtdiena - Spodrības diena - bibliotēka slēgta.


Plašāk par bibliotēku var lasīt šeit.


BIBLIOTĒKĀ DARBOJAS:

 • Pirmsskolas bērnu lasītava
 • Jauniešu lasītava
 • Sabiedriskais interneta pieejas punkts
 • Abonements
 • Lasītava

BIBLIOTĒKA PIEDĀVĀ:

 • Grāmatu un citu bibliotēkas izdevumu izsniegšanu uz mājām.
 • Materiālu kopēšana, skenēšana.
 • Uzziņu meklēšana.
 • Konsultācijas uzziņu meklēšanā.
 • Datorlasītavas izmantošanu, internetu, rakstu darbus datorā.
 • Pasākumus.
 • Pirmsskolas bērnu lasītavas pakalpojumus, spēles.
 • Jaunākā skolas vecuma literatūras fondu.
 • Jauniešu literatūras krājumu un galda spēles.
 • Pieaugošo lasītavas pakalpojumus.

NOLIKUMS