Publiskie iepirkumi 2009/2010

Iepirkuma identifikācijas Nr.

Iepirkuma priekšmets

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņs

Publikācijas "Paziņojums par noslēgto līgumu" datums

Iepirkuma procedūras uzvarētājs

Līgumcena

RND 2010/14

Divu darba staciju un divu printeru noma

15.10.2010.

29.10.2010.

01.11.2010

"Multiprojekts"

Reģ.Nr.400037066355

1 572,96 LVL

RND 2010/13

Produktu iepirkuma līgums

15.12.2010.

29.12.2.10.

Iepirkums pārtraukts

RND 2010/12 ERAF

Būvprojekta izstrāde ERAF līdzfinansētā projekta „ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada Benislavas ciemā" ietvaros

22.11.2010.

03.12.2010.

18.02.2011.

SIA „LL Premium Designs"

Reģ. Nr.40003347364

13 239,00 LVL

RND 2010/11 ERAF

Būvprojekta izstrāde ERAF līdzfinansētā projekta „ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada Skujetnieku ciemā" ietvaros

22.11.2010.

03.12.2010.

18.02.2011.

SIA „Projekts 3"Reģ.Nr. 40003578510

9 354, 00 LVL

RND 2010/10

Rugāju stadiona izbūves otrās kārtas skrejceļa paplašināšanas darbi

02.09.2010.

13.09.2010.

23.09.2010

SIA "Matthai"Reģ.Nr.40103273216

45 080,21 LVL

RND 2010/9

Rugāju Sociālās aprūpes centra apkures sistēmas un logu nomaiņas līgums

30.08.2010.

10.09.2010.

05.11.2010.

SIA "INOVA"Reģ.Nr.40103233035

20 809,95 LVL

RND 2010/8

Ceļa seguma materiālu iegāde plūdu radīto seku remontdarbiem

30.08.2010.

10.09.2010.

12.11.2010

SIA „Gludi LM"Reģ.Nr.40003901044

25 196,81 LVL

RND 2010/7 ERAF

Būvprojekta izstrāde ERAF līdzfinansētā projektam „ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada Rugāju ciemā"

29.07.2010.

09.08.2010.

25.10.2010.

SIA „LL Premium Designs"Reģ. Nr.40003347364

18 100,00 LVL

RND 2010/6

Ūdenssaimniecības un ceļu sakārtošana Skujetnieku un Beņislavas ciemos Lazdukalna pagastā

27.07.2010.

09.08.2010.

30.09.2010.

SIA "Matthai"

Reģ.Nr.40103273216

21 182,79 LVL

RND 2010/5

Hokeja laukuma rekonstrukcija Lazdukalna pagastā

27.07.2010.

09.08.2010.

30.09.2010.

SIA "Matthai"

Reģ.Nr.40103273216

12 319,86 LVL

RND 2010/4

Sociālās dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi

10.05.2010.

26.05.2010.

05.11.2010.

SIA "IT and Finance Management" Reģ.Nr.40003693296

92 057,59 LVL

RND 2010/3

Traktora ar inventāru iegādes līgums

20.04.2010.

06.05.2010.

30.09.2010.

SIA "MTZ-Serviss"Reģ.Nr.40003182758

14 057,85 LVL

RND 2010/2

Rugāju stadiona izbūves otrā kārta

26.03.2010.

12.04.2010.

10.05.2010.

SIA "Matthai"Reģ.Nr.40103273216

78 486,20 LVL