Pašvaldības nekustamie īpašumi

Iznomāšanai pieejamie Rugāju novada pašvaldības zemes gabali

Kadastra apzīmējums

Platība

Publicēšanas datums

Līguma noslēgšanas datums

Līguma noslēgšanas termiņš

3864 006 0191 2,7270 ha 24.07.2018.
3864 011 0056 5,0 ha 09.04.2018. 20.08.2018. 19.08.2028.
3874 011 0137 2,46 ha 15.03.2018. 29.06.2018. 28.06.2028.
3874 011 0202 2,4449 ha 15.03.2018. 29.06.2018. 28.06.2028.

3864 001 0140

1.1364 ha

20.04.2017.

07.05.2018.

06.05.2028.

3864 001 0110

0.07 ha

02.05.2017.3864 008 0174

1.4717 ha

02.05.2017.

05.07.2017.

04.07.2027.

3864 008 0198

0.1093 ha

02.05.2017.3864 004 0502

0.02 ha

02.05.2017.3874 005 0165

5.13 ha

15.05.2017.

31.05.2017.

30.05.2027.

3864 001 0045 3.0 ha 06.06.2017. 31.08.2017. 30.08.2027.