Rugāju novada Rugāju tautas nama un kultūras nodaļas pasākumu plāns 2020. gadam

Pasākums
Datums, kad pasākums notiksOrganizatori, pasākuma norises vietaAtbildīgais darbinieks
JANVĀRIS
Balle kopā ar Arni Grapu. 18.01.2020.Lazdukalna saieta namsS. Akmentiņa
FEBRUĀRIS
Viestura Kairiša spēlfilma “Pilsēta pie upes”.
Ieeja: 3.00 eiro
08.02.2020.
Kultūras nodaļa, Rugāju tautas nama zāle G.Grigāne

Dambretes spēles turnīram Rugājos – 5gadi08.02.2020.Kultūras nodaļa, Rugāju tautas nama mazā zāleG.Grigāne

Viestura Kairiša spēlfilma “Pilsēta pie upes”.
Ieeja: 3.00 eiro
11.02.2020.Kultūras nodaļa, Lazdukalna saieta namsS. Akmentiņa
Pasākums bērniem ar īpašām vajadzībām13.02.2020Lazdukalna saieta nams

A.Pluša
S. Akmentiņa

Valentīndienai veltīta balle kopā ar grupu Ginc&Es.
Dress code – black&red. Ieeja: no plkst. 22.00-23.00 – 4,00, pēc plkst. 23.00 - 5,00 eiro

15.02.2020.Lazdukalna saieta namsS. Akmentiņa
MARTS
Tautas muzikantu saiets un danču vakars Rugājos
plkst. 19.00. Ieeja: ziedojums 1,00 eiro
21.03.2020.Kultūras nodaļa, Rugāju tautas namsG.Grigāne
S.Akmentiņa

Pirmsskolas vecuma bērnu konkurss - koncerts
“Mazais Eglaines vokālists 2020”
27.03.2020.Lazdukalna saieta nams

A.Ikstena

S.Akmentiņa

Lucija Bukša

Dziedātāja un mūziķa Vara Vētras koncerts. Ieeja :3,50 eiro

27.03.2020.Lazdukalna saieta namsS.Akmentiņa
G.Grigāne

Balle kopā ar Juri Ķirsonu. Ieeja no pulksten 22.00-23.00 – 2,50, pēc 23.00 -3,00 eiro

27.03.2020.Lazdukalna saieta namsS.Akmentiņa
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena25.03.2020.Rugāju novada muzejs, Kultūras nodaļa, Rugāju skvērs

G.Grigāne

V. Vīcupa

APRĪLIS
Pasākums Rugāju novada lauksaimniekiem un uzņēmējiem 03.04.2020. Lazdukalna saieta namāM.OrniņaG.Grigāne
S.Akmentiņa
Rugāju novada mazo vokālistu konkurss „Cālis-2020”08.04.2020.Rugāju tautas nams

G.Grigāne

V. Smoļaka

Lieldienu pasākums.

Balle, kurā spēlē Mareks Pelšs no grupas “Brīvdiena”.

Ieeja : 3.00 eiro un 3,50 eiro

12.04.2020.

Rugāju tautas nams, Lazdukalna saieta nams

G.Grigāne
S.Akmentiņa

Sarīkojums “Tiem kam pāri 60” kopā ar dziedātāju Viktoru Lapčenoku30.04.2020.Kultūras nodaļa.
Lazdukalna saieta nams

G.Grigāne
S.Akmentiņa

MAIJS
VPDK “Rugāji” un bērnu deju kolektīvu sadancis “Lustīgs deju, lustīgs dziedu”16.05.2020.Kultūras nodaļa. Lazdukalna saieta nams

G.Grigāne

S.Akmentiņa

L.Bukša
Garīgie dziedājumi pie ceļmalu krucifiksiem Rugāju novadāMaija mēnesīKultūras nodaļa sadarbībā ar garīgo dziesmu
ansambli ”Sonāte” un Benislavas etnogrāfisko ansambli

R.Čudarāne

S.Akmentiņa

G.Grigāne

Amatnieku un mājražotāju tradicionālais pavasara tirdziņš22.05.2020.

Kultūras nodaļa, stāvlaukumā pie Rugāju parka

G.Grigāne
S.Akmentiņa

Vasarsvētku garīgās mūzikas koncerti Rugāju novada baznīcās31.05.2020.

Kultūras nodaļa, Rugāju Romas katoļu baznīcā, Augustovas sv.Elizabetes Romas katoļu baznīcā

G.Grigāne
S.Akmentiņa

JŪNIJS
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena14.06.2020.Kultūras nodaļa, Rugāju novada muzejs, Rugāju skvērā pie piemiņas akmens G.Grigāne
V. Vīcupa

Latgales novada XVIII senioru Dziesmu un deju festivāls “RŪTOJ SAULE, RŪTOJ BITE.”

Dienas programmas plānotās norises, ko aicināti apmeklēt

visi interesenti bez vecuma ierobežojuma:

-Latgales amatnieku un mājražotāju tirdziņš Rugāju parkā;

-Siera siešanas, vainagu pīšanas, dziedāšanas un

pirts slotu siešanas meistardarbnīcas Rugāju parkā;

-Jautras un nopietnas koka gudrību spēles bērniem

un pieaugušajiem Rugāju parkā;

-Iespēja apmeklēt J. Bleidera “Koka gudrību darbnīcu”, ieeja 3,00 eiro;

-Dievkalpojumi Rugāju katoļu un pareizticīgo baznīcās;

-Festivāla dalībnieku gājiens no Harmonijas

stāvlaukuma līdz sporta stadionam;

-Festivāla dalībnieku koncerts sporta stadionā “Rūtoj saule, rūtoj bite.”

Koncertu vadīs mūziķis Oskars Lustiks, Ieeja: brīva;

-Kopīga Saulgriežu ugunskura pušķošana, iedegšana un līksmošanās ap to;

-Zāļu vainagu palaišana Vārnienes upē;

-dziedāšana un ballēšana kopā ar grupu “Ginc &Es” Ieeja: brīva.
21.06.2020.

Rugāju novada pašvaldība, Senioru biedrība, Kultūras nodaļa, Rugāju sporta stadions, Rugāju parka estrāde

G.Grigāne
S.Akmentiņa

Izveidotā darba grupa

JŪLIJS
Rugāju novada Bērnības un Jaunības svētki “Bērnība sniedz roku jaunībai”04.07.2020.Kultūras nodaļa
Rugāju parka estrāde

G.Grigāne
S.Akmentiņa

Koncerts "Mīlestība"

Koncertā piedalās Latvijas Nacionālā teātra aktieri Marija Bērziņa, Zane Dombrovska, Madara Botmane, Mārcis Maņjakovs, Ainārs Ančevskis un Raimonds Celms, kā arī Dailes teātra aktieri Ērika Eglija, Gints Andžāns un Gints Grāvelis, kuri dziedās gan solo, gan duetos un dažādās citās kombinācijās.

Par pavadījumu un aranžijām gādā speciālais mūziklu orķestris

Raimonda Macata (taustiņi) vadībā: Mārcis Auziņš (ģitāra), Norberts Skraucis (basģitāra) un Ainis Zavackis (sitaminstrumenti).

Ieeja: 5, 00 eiro

04.07.2020.Kultūras nodaļa
Rugāju parka estrāde
G.Grigāne
S.Akmentiņa
Plkst. 22.00 Zaļumballe, kurā spēlēs Ainārs Bumbieris ar pavadošo grupu
Ieeja: līdz 23.00- 4,00 eiro, pēc 23.00- 5,00 eiro
04.07.2020.Kultūras nodaļa
Rugāju parka estrāde
G.Grigāne
S.Akmentiņa
Pasākums visai ģimenei: “Bānītis „Sita- Burzova” piestāj Kapūnītes stacijā!”

Velo orientēšanās, pārgājiens, sacensības, viktorīna un citas aktivitātes pa bijušo dzelzceļa līniju līdz bijušajai Kapūnītes stacijai. Noslēgumā zupa no lielā katla, apbalvošana, plkst. 20.00 koncerts dabas koncertzālē “Kapūnītes stacija” kopā ar mūziķi Kārli Kazāku. Savam komfortam līdzi ņemt laika apstākļiem atbilstošu apģērbu, pledu vai ko citu uz kā apsēsties brīvā dabā.

25.07.2020.Kultūras nodaļa, bijušajā bānīša “Kapūnīte” stacijas vietāG.Grigāne
S.Akmentiņa
J. Rakstiņš
V. VīcupaZaļumballe ar Lauri Neilandu. Ieeja: līdz 23.00- 3,00 eiro, pēc 23.00- 3,50 eiro25.07.2020.Kultūras nodaļa, Rugāju parka estrāde

G.Grigāne
S.Akmentiņa

AUGUSTS
V starptautiskais Deju festivāls “Lustīgs šur, lustīgs tur”08.08.2020

Kultūras nodaļa, Rugāju parka estrāde

G.Grigāne
S.Akmentiņa
L. Bukša
Zaļumballe kopā ar grupu “Bruģis”.
Ieeja:
līdz plkst. 23.00- 3,00 eiro, pēc 23.00- 4,00 eiro
08.08.2020.

Kultūras nodaļa, Rugāju parka estrāde

G.Grigāne
S.Akmentiņa
Pasākums visai ģimenei “Atā vasara”(atrakcijas, spēles u.c. izklaides)29.08.2020.Kultūras nodaļa, Rugāju parkāG.Grigāne
S.Akmentiņa
Vasaras noslēdzošā lielā Zaļumballe kopā ar grupu “Galaktika.”
Ieeja: 5,00 eiro
29.08.2020.Kultūras nodaļa, Rugāju parkāG.Grigāne
S.Akmentiņa
SEPTEMBRIS
Lazdukalna saieta nama rudens sezonas atklāšanas
„Šlāģerballīte 2020”.Spēlēs grupa “Ginc &Es”,
Dj Gir4a,L.Neilands, Marchello, Vj Kosmoss.
Ieeja no 22.00- 23.00 - 5,00 eiro, pēc 23.00 - 7,00 eiro
19.09.2020.Lazdukalna saieta namsS.Akmentiņa
OKTOBRIS

Starptautiskā senioru diena, Veco laužu dienai veltītās aktivitātes.

01.10.2020.

Kultūras nodaļa sadarbībā ar sociālās aprūpes centru "Rugāji", Sociālās aprūpes centrā "Rugāji"

G.Grigāne
S.Akmentiņa

Teātru salidojums.
Balle, spēlēs Lauris Neilands.
Ieeja: no 22.00-23.00 -2,50 eiro, pēc 23.00 -3,00 eiro
30.10.2020.Lazdukalna saieta namāA. Rakstiņa
S.Akmentiņa
NOVEMBRIS
Tradīcijas „Psalmu dziedājumi” pasākumi. 11.2020.Rugāju novada dievnamosG.Grigāne

Lāčplēša dienai veltīts pasākums, lāpu gājiens11.11.2020.Kultūras nodaļa, pie Nacionālo partizāņu piemiņas akmens un Rugāju skvērsG.Grigāne
V. Vīcupa
Latvijas valsts svētku sarīkojums. Koncerts kopā ar Kristapu Rasimu.
Balle ar Juri Ķirsonu.
17.11.2020.Kultūras nodaļa, Rugāju tautas nams G.Grigāne
S.Akmentiņa
Ziemassvētku rotājumu un dāvanu darbnīca
Novada egļu iedegšanas pasākums
11.12.2020.Kultūras nodaļa, Rugājos un LazdukalnāG.Grigāne
S.Akmentiņa
DECEMBRIS
Satiksimies dziesmā Lūcijas dienā12.12.2020.Kultūras nodaļa, Rugāju tautas namsG.Grigāne
S. Anckina
Ziemassvētku eglīte novada pirmsskolas vecuma bērniem22.12.2020.Kultūras nodaļa, Rugāju tautas namsG.Grigāne
S.Akmentiņa
Ziemassvētku pasākumi: koncerti Rugāju TN, novada Dievnamos, SAC.
Balle kopā ar
„Ceļavējš”. Ieeja: no 22.00 -23.00-3.00 eiro, pēc 23.00-3,50 eiro
20.12.2020.-
25.12.2020.
Kultūras nodaļa, Rugāju tautas nams, Lazdukalna saieta namsG.Grigāne
S.Akmentiņa
Ziemassvētku koncerts dueta „Mediante” sniegumā. Ieeja: brīva25.12.2020.Lazdukalna saieta namsS. Akmentiņa


Pasākumu plānā nav ietverti koncerti, teātri, balles u.c. veida pasākumi, kuri rodas darba gaitā.

Rugāju Kultūras nodaļas pasākumu plānu sastādīja Rugāju novada Kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne.