Rugāju novada Rugāju tautas nama un kultūras nodaļas pasākumu plāns 2018.gadam

Datums

Pasākuma nosaukums

Pasākuma norises vietaAtbildīgais darbinieks
JANVĀRIS
06.01.2018.
Jauktā kora “Mirklis” koncerts Rugāju tautas namsKultūras nodaļas vadītāja G. Grigāne, Rugāju kultūras nodaļas pasākumu organizatore S. Pērkone
19.01.2018Balle kopā ar Kasparu Maku Lazdukalna saieta namsLazdukalna pagasta kultūras pasākumu organizatore S. Akmentiņa
27.01.2018.Dambretes spēles turnīrsRugāju tautas nama mazajā zāleRugāju kultūras nodaļas pasākumu organizatore S. Pērkone
FEBRUĀRIS
16.02.2018.Vokālo ansambļu reģionālā skate RugājosRugāju tautas namsKultūras nodaļas vadītāja G. Grigāne, Rugāju kultūras nodaļas pasākumu organizatore S. Pērkone
17.02.2018.Vanadzēniem 15 gadu jubilejas pasākumsLazdukalna saieta namsAnita Stalidzāne un Lazdukalna pagasta kultūras pasākumu organizatore S. Akmentiņa
17.02.2018.Valentīndienas sarkanā ballīte kopā ar Ģirtu RipuLazdukalna saieta namsLazdukalna pagasta kultūras pasākumu organizatore S. Akmentiņa
MARTS
04.03.2018.Vietējā deju skate KubulosKubulu kultūras namsRugāju kultūras nodaļas pasākumu organizatore S. Pērkone
08.03.2018.Starptautiskās sieviešu dienas sarīkojumsLazdukalna saieta nams

Rugāju novada kultūras nodaļa,S. Akmentiņa

10.03.2018.Balle veltīta sieviešu dienai kopā ar Kasparu Maku Lazdukalna saieta namsLazdukalna pagasta kultūras pasākumu organizatore S. Akmentiņa
17.03.2018.Tautas muzikantu saiets un danču vakars RugājosRugāju tautas namsKultūras nodaļas vadītāja G. Grigāne, Rugāju kultūras nodaļas pasākumu organizatore S. Pērkone
23.03.2018.Mazais Eglaines vokālists 2018Lazdukalna saieta namsEglaines pamatskolas mūzikas skolotāja A. Ikstena, Lazdukalna pagasta kultūras pasākumu organizatore S. Akmentiņa
25.03.2018.Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienaRugāju skvērsRugāju novada muzejs V. Vīcupa
APRĪLIS
01.04.2018.Lieldienu pasākumi Lazdukalna saieta nams, Rugāju kultūras nodaļa, parks

Lazdukalna pagasta kultūras pasākumu organizatore S. Akmentiņa, Kultūras nodaļas vadītāja G. Grigāne, Rugāju kultūras nodaļas pasākumu organizatore S. Pērkone

01.04.2018.Lieldienu balle kopā ar Lauri NeilanduLazdukalna saieta namsLazdukalna pagasta kultūras pasākumu organizatore S. Akmentiņa
07.04.2018.Republikas deju skateKubulu kultūras namsRugāju kultūras nodaļas pasākumu organizatore S. Pērkone
13.04.2018.Rugāju novada mazo vokālistu konkurss “Cālis 2018”Rugāju tautas namsKultūras nodaļas vadītāja G. Grigāne, Rugāju kultūras nodaļas pasākumu organizatore S. Pērkone
21.04.2018.Pasākums novada vecākajai paaudzei un pensionāru biedrībai Rugāju novadā - 5gadiLazdukalna saieta nams

Kultūras nodaļa S. Akmentiņa

MAIJS
01.05.2018. – 31.05.2018Garīgie dziedājumi pie ceļmalu krucifiksiem Rugāju novadā-

Etnogrāfiskā ansambļa “Benislava” vadītāja R.Čudarāne, Lazdukalna saieta nama kultūras dzīves organizatore S.Akmentiņa, Kultūras nodaļas vadītāja G. Grigāne

04.05.2018.Baltā galdauta svētki – 100 dziesmiņas izdziedātasRugāju tautas namsKultūras nodaļas vadītāja G. Grigāne, Rugāju kultūras nodaļas pasākumu organizatore S. Pērkone
12.05.2018.Bērnu deju kolektīvu sadancis LazdukalnāLazdukalna saieta namsLazdukalna pagasta kultūras pasākumu organizatore S. Akmentiņa, kultūras nodaļas vadītāja G. Grigāne, Bērnu deju kolektīva “Ķipariņi” vadītāja Lucija Bukša
19.05.2018.Muzeju naktsRugāju novada muzejsRugāju novada muzejs, V. Vīcupa
19.05.2018.Lielā Vasarsvētku sestdienas andele un jautrošanāsStāvlaukumā pie Rugāju parkaKultūras nodaļas vadītāja G. Grigāne
20.05.2018.Vasarsvētku garīgās mūzikas koncertiRugāju Romas katoļu baznīca, Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcaKultūras nodaļas vadītāja G. Grigāne
JŪNIJS
02.06.2018.Meiteņu kora "RESONO" koncertsRugāju tautas namsKultūras nodaļas vadītāja G. Grigāne, Rugāju kultūras nodaļas pasākumu organizatore S. Pērkone
14.06.2018.Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena Rugāju skvērā pie piemiņas akmensRugāju novada muzejs, V. Vīcupa
16.06.2018. - 17.06.2018.4x4 sacensības Rugāju novada Medņu trasē
21.06.2018.Pasākums "IZGAISMO LATVIJU!"Rugāju parka estrādeKultūras nodaļas vadītāja G. Grigāne, Rugāju kultūras nodaļas pasākumu organizatore S. Pērkone
JŪLIJS
20.07.2018.Latvijas pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienības darbinieku sporta svētkiRugāju Sociālās aprūpes centrs, Rugāju parka estrādeSociālās aprūpes centra “Rugāji ” vadītāja S. Pērkone, kultūras nodaļa
21.07.2018.Rugāju novada Bērnības svētkiRugāju parka estrāde, tautas namsKultūras nodaļa, Rugāju kultūras nodaļas pasākumu organizatore S. Pērkone
13.07.2018.Rugāju novada Jaunības svētkiRugāju parka estrāde, tautas namsKultūras nodaļa, Rugāju kultūras nodaļas pasākumu organizatore S. Pērkone
AUGUSTS
11.08.2018.Lielā simtgades zaļumballesRugāju parka estrāde, Rugāju ciemats un tā apkārtneKultūras nodaļas vadītāja G. Grigāne, Rugāju kultūras nodaļas pasākumu organizatore S. Pērkone
25.08.2018.Saipetnieku diena 2018Lazdukalna pag. SaipetniekiLazdukalna kultūras dzīves organizatore S. Akmentiņa
SEPTEMBRIS
08.09.2018.Rudens balle kopa ar Gintu LočmeliLazdukalna saieta namsLazdukalna kultūras dzīves organizatore S. Akmentiņa
OKTOBRIS
01.10.2018.Starptautiskā senioru dienaSociālās aprūpes centrs “Rugāji”Kultūras nodaļa, Rugāju kultūras nodaļas pasākumu organizatore S. Pērkone
20.10.2018.Novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu sezonas atklāšana pasākumsRugāju tautas namsKultūras nodaļa, Rugāju kultūras nodaļas pasākumu organizatore S. Pērkone
27.10.2018Teātru salidojums Lazdukalna saieta namāDramatiskā kolektīva “Zibšņi” vadītāja A. Rakstiņa, Lazdukalna kultūras dzīves organizatore S. Akmentiņa
NOVEMBRIS
03.11.2018.Tradīcijas “Psalmu dziedājumi”Kultūras nodaļaKultūras nodaļas vadītāja G. Grigāne
11.11.2018.Lāčplēša dienai veltīts pasākumsRugāju novada muzejs, pie Nacionālo partizāņu piemiņas akmens un Rugāju skvērāKultūras nodaļa, Rugāju novada muzejs, V. Vīcupa
18.11.2018.Latvijas republikas valsts svētku pasākums, balleRugāju tautas namsKultūras nodaļas vadītāja G. Grigāne, Rugāju kultūras nodaļas pasākumu organizatore S. Pērkone
DECEMBRIS
07.12.2018.Novada egles iedegšanas pasākums, svētku darbnīcasRugāju tautas namsKultūras nodaļas vadītāja G. Grigāne, Rugāju kultūras nodaļas pasākumu organizatore S. Pērkone
08.12.2018Ziemassvētku rotājumu un dāvanu darbnīca un eglītes atklāšanaLazdukalna saieta namsLazdukalna kultūras dzīves organizatore S. Akmentiņa

15.12.2018.Vokālo ansambļu sadziedāšanās Lūcijas dienas svinēšanas laikāRugāju tautas namsKultūras nodaļas vadītāja, Rugāju kultūras nodaļas pasākumu organizatore S. Pērkone
22.12.2018.Ziemassvētku eglīte novada pirmsskolas vecuma bērniemRugāju tautas namsKultūras nodaļa, Rugāju kultūras nodaļas pasākumu organizatore S. Pērkone
25.12.2018.Ziemassvētku koncerts un balleKultūras nodaļa, Rugāju tautas nams, Lazdukalna saieta namsLazdukalna pagasta kultūras pasākumu organizatore S. Akmentiņa, Kultūras nodaļas vadītāja G. Grigāne, Rugāju kultūras nodaļas pasākumu organizatore S. Pērkone
26.12.2018.“Ķekatnieku gājiens”Rugāju novada ciemiLazdukalna kultūras dzīves organizatore S. Akmentiņa
31.12.2018. Jaungada balle LazdukalnāLazdukalna saieta namsLazdukalna kultūras dzīves organizatore S. Akmentiņa


Pasākumu plānā nav ietverti koncerti, teātri, balles u.c. veida pasākumi, kuri rodas darba gaitā.

Rugāju tautas nama un kultūras nodaļas pasākumu plānu sastādīja Rugāju novada Kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne.