Lazdukalna feldšeru veselības punkts

Pieņemšanas laiks

Darba dienās: 9:00-17:00

Kontaktinformācija

tālr. 26346882, Irēna Svilāne, Lazdukalna feldšeru punkta vadītāja

Bērzu iela 1-4, Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-4577


NOLIKUMS