“Latvija – tā mums katram ir viena, bet katram šķiet citāda. No sniega baltumā mirdzošām kāpām līdz vasaras vēja glāstiem tveicīga jūlija pēcpusdienā. No rudens lapu krāsainās uguņošanas līdz pavasara iezvanīšanai. Mēs nākam pie Tevis, Latvija, tik dažādi savās domās un izjūtās, mēs nākam, lai Tevi uzrunātu Tavā dzimšanas dienā.” /N. Dzintars/

Latviju veido mūsu domas un darbi, mūsu ikdienas ieguldījums Latvijas labklājībā. Arī valsts simtgades svinību galvenais vēstījums skan „ES ESMU LATVIJA”, un to caurstrāvo līdzdarbības motīvs „Es radu Latviju. Es daru Latviju”. Šis vēstījums atgādina, ka Latvijas galvenā vērtība ir tās cilvēki, kuri ziedojuši savu dzīvi un dzīvību neatkarīgas valsts tapšanai un pastāvēšanai, ar ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai.

"Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba," tā 1911.gadā Rainis rakstīja lugā "Indulis un Ārija". Šī atziņa caurvijusi visu gadsimtu ar priecīgiem brīžiem un postu, iznīcību un atjaunotni, Latvijas valsts dibināšanu un valstiskās neatkarības atjaunošanu, kodolīgi paužot mūsu valsts gribu, ticību saviem spēkiem un vēlmi būt brīviem. Arī šodien mums pa spēkam ir viss, kam ticēsim. Tāpēc tā nav nejaušība, ka Raiņa citāts izraudzīts par ceļa vārdiem lielākajam notikumam mūslaiku Latvijas vēsturē.


2018. gada maijs - Brīvības mēnesis


1.maijs
Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena
4.maijs
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena
8.maijs
Nacisma sakāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena
9.maijs
Eiropas diena
19.maijs
muzeju nakts, kuras tēma ir “ŠŪPULIS”
BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI ir veids kā svinēt Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienu. Baltā galdauta svētku mērķis ir iedvesmot cilvēkus 4.maijā pulcēties pie viena galda sabiedrības, ģimenes, draugu, kaimiņu vai kopienas lokā.Uzklāsim baltus galdautus un svinēsim mūsu brīvību! Sarunas par brīvību, kopā būšanas prieks, piederības sajūta. Balti krekli, balti galdauti un mastā Latvijas valsts karogs.

Šogad – Latvijas simtgadē – mēs aicinām katru svinēt Brīvības tēmu, cilvēkus, kas to nosargājuši un iespējas, ko tā sniedz pašiem savā valstī, pašiem savā brīvā Latvijā. Dalieties ar stāstiem sociālajos tīklos, lietojot tēmturus #LV100 #BaltaGaldautaSvetki #Briviba BaltaGaldautaSvetki@km.gov.lv


2018. gada 4. maijā svinēsim Latvijas neatkarības svētkus kopā Rugāju novadā


Plkst. 12.00Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā, aicinām visus vienoties kopīgās lūgšanās par mūsu Rugāju novadu, par mūsu Latviju.
Kursēs novada autobuss pa šādu maršrutu:
Skujetnieki - plkst. 10.30
Liepari – plkst. 10.40
Mastarīga – plkst. 10.45
Ozolnes– plkst. 10.50
Benislava- plkst. 10.55
Kapūne – plkst. 11.10
Rugāji (tirgus laukums)- plkst. 11.15
Kapūne – plkst. 11.25
Plkst. 18.30Rugāju sporta centrā skolotājas, dzejnieces Margaritas Stradiņas grāmatas “Mirkļu puteņos” atvēršanas svētki.
Plkst. 19.00Rugāju sporta centrā aicinām visus uz Baltā galdauta svētkiem. Nāksim kopā ar ģimeni, draugiem, kaimiņiem. Klāsim baltus galdautus, ņemsim līdzi cienastu, baudīsim valsts svētku svinības kopā klausoties koncertu, kopā dziedot latviešu dziesmas, ballējoties kopā ar muzikantiem no ansambļa “RUMBAS KVARTETS”. Ieejas maksa 2,50 eiro (Sporta halles grīdas seguma specifikas dēļ lūdzam izvēlēties apavus bez smailiem papēžiem).
Pēc svinīgā pasākuma Jauniešu iniciatīvu centrā notiks meistardarbnīcas bērniem un jauniešiem.


2018. gada 19. maijs – Muzeju nakts, kuras tēma ir “ŠŪPULIS”


Rugāju muzejā tiks organizēta izstāde, kuras tapšanā aicināts piedalīties ikviens, tiek gaidīti jūsu ģimeņu bērnu šūpuļi un gultiņas, un klāt pievienots dzimtas stāsts par šūpuļa/gultiņas izmantošanu (no kura gada, kas izmantojis, kādi stāsti un notikumi saistās ar konkrēto šūpuli vai gultiņu) Šūpuļus/gultiņas un to stāstus muzejā lūgums nogādāt līdz 16.maijam.


2018. gada 21. jūnijā – pasākums "IZGAISMO LATVIJU!"
Piedalīsimies arī mēs šajā akcijā, izgaismosim daļiņu Latvijas Rugāju parkā


No plkst. 19.00

1) “Katram savs saulgriežu zieds” – kopā ar Līgu Ikstenu aicināti visi bērni, kuri vēlas saulgriežu svētku svinībām izgatavot katrs savu īpašo Latvijas ziedu no dažādiem izejmateriāliem.

2) Būs iespējams izzināt pirts slotu siešanas mākslu un arī pašiem sasiet katram savu pirts slotiņu kopā ar pirtnieku Juri Bleideru. Visiem interesentiem lūgums nākt ar dažādu koku zariem, ar dažādām zālītēm, no kurām varēs veidot katrs pats savu slotiņu.

3) Tradicionālās Līgo svētku galvas rotas – Jāņu zāļu vainagu pīšana kopā ar Kristīni Sergu. Nāc, sapin savu svētku vainadziņu no deviņām zālītēm. Jo vairāk pats parūpēsies par Jāņu zālēm, ko vēlies likt savā vainagā, jo krāšņāks tas sanāks.

No plkst. 20.00

1) Rugāju parka teritorijā darbosies piepūšamā atrakcija bērniem “Pirātu sala” (maksa 2.00 eiro).

2) Parka estrādē būs pieejams foto stūrītis, kur katrs no jums varēs iemūžināt savas Saulgriežu svinības šeit Rugājos.

Plkst. 20.30

ugunskura iekārtošana. Katrs akcijas dalībnieks aicināts līdzi nest savu malkas pagalīti vai lāpu, lai ar savu to stiprinātu kopīgo uguni un izgaismotu Latviju un Rugāju parku. Nāksim kopā ar ģimeni, draugiem, radiem un kaimiņiem. Pašu labsajūtai var ņemt līdzi cienastu, segas un pledus utt.

Plkst. 21.00 – 21.30

Ugunskuru iedegšana parka teritorijā un uz kalna aiz parka.

Plkst. 21.30

Pie ugunskura kopā ar Rugāju novada pašdarbniekiem dziedāsim spēka dziesmas Latvijai.

Plkst. 22.00

Visā Latvijā vienosimies kopīgā valsts himnas dziedāšanā.

Turpinājums pie ugunskuriem, kopjot latviešu tradīcijas, jo 21. jūnijs izsenis tiek svinēts kā vasaras saulgrieži jeb īsākā nakts. Aicinām ikvienu piedzīvot īsākās nakts burvību un turpināt svinēt šo mirkli ar dziesmām, dejām un rotaļām. Cienāsimies ar sieru un alu.

No plkst. 23.00

Lustīgi danči NAKTS ZAĻUMBALLĒ kopā ar muzikantu Lauri Neilandu .Ieeja brīva.

Plkst. 03.30

Aicinām visus interesentus piedalīties auglības skrējienā ar vārtīšanos rīta rasā!


2018. gada 11. augustā – Simtgades zaļumballe


Pie mums RUGĀJOS notiks Simtgades zaļumballes svinības 11.augustā Rugāju parkā no pulksten 22.00, kuras organizēsim retro stilā. Darbosies puķu tirdziņš, kur katrs varēs iegādāties puķes un pasniegt sev patīkamam ballētājam. Apmeklētāji aicināti ierasties retro stila apģērbā vai tajā iekļaut retro aksesuārus.
Aicinām ikvienu ATSAUKTIES un SADARBOTIES zaļumballes tradīciju burtnīcas satura veidošanā!
GAIDĪSIM zaļumbaļļu stāstus, fotogrāfijas no agrākajām zaļumballēm, afišas, deju aprakstus un melodiju pierakstus, vietējo muzikantu, dancotāju, rīkotāju kontaktus saziņai! Informāciju lūdzam iesūtīt līdz 2018. gada 7.aprīlim Ievai Vītolai (vitola.ieva@gmail.com; 29144800) vai Signei Pucenai (pucena@gmail.com; 29817180)


Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltītie pasākumi Rugāju novadā

11. novembrī plkst. 16.00 Rugāju tautas namā

Erudīcijas spēle “Es mīlu Tevi, Latvija”. Aicinām iedzīvotājus veidot ģimeņu, draugu, darba kolektīvu, lauksaimnieku, uzņēmēju utt. komandas 4 cilvēku sastāvā un pieteikt līdz 5.novembrim pa tālr. 28384855 (Gunta) vai 27822087 (Sarmīte). Gaidīsim atbalstītājus un skatītājus. Spēles starplaikos visi kopīgi dziedāsim Latvijas spēka dziesmas.
Lāčplēša dienas aktivitātes noslēgsim ar lāpu gājienu no vidusskolas līdz Rugāju skvēram. Lūgums līdzi ņemt lāpas un sveču lukturīšus.16. novembrī plkst. 19.00 Rugāju tautas namā

Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts pasākums

“Par Latviju sirds mana dzied”. Programmā:

- Konkursa ”Rugāju novada sakoptākā sēta - 2018” rezultātu paziņošana.

- Atzinības un pateicības rakstu pasniegšana Rugāju novada cilvēkiem.

- Muzikāli priekšnesumi.

- Pie novada vidusskolas dāvāsim gaismas mirkli Latvijai (apmeklētājiem

lūgums ņemt līdzi katram savu sveces lukturīti).16. novembrī no plkst. 21.00 Rugāju tautas namā

Ballēšana kopā ar Arni Grapu. Ieeja brīva. Var ņemt līdzi groziņu. Galdiņu rezervēšana pa tālruni 28384855 (Gunta).


18. novembrī plkst. 12.00 Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā un plkst. 14.00 Rugāju Romas katoļu baznīcā

Latvijas Republikas 100. gadadienai veltīts Ekumēniskais dievkalpojums.


18. novembrī plkst. 22.00 Lazdukalna saieta namā

Svētku balle kopā ar Juri Ķirsonu. Ieeja no plkst. 22.00 -23.00 - EUR 2,00 pēc 23.00 - EUR 3, 00. Var ņemt līdzi groziņu. Galdiņu rezervēšana pa tālruni 27822087 (Sarmīte) .
Gaidīsim jūs mūsu rīkotajos Latvijas valsts simtgades pasākumos! Svinēsim svētkus kopā! Patiesā cieņā, Rugāju novada kultūras nodaļas vadītāja, Simtgades koordinatore Gunta Grigāne