Izsoles


Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Lauciņi"

Izsole notiks: Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā 2018. gada 18. aprīlī plkst. 12:45.

Nekustamā īpašuma "Lauciņi" izsoles noteikumi.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Namdari”

Izsole notiks: Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā 2018. gada 27. aprīlī plkst. 11:00.

Nekustamā īpašuma “Namdari” izsoles noteikumi.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Gaigalas”

Izsole notiks: Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā 2018. gada 16. februārī plkst. 11:00.

Nekustamā īpašuma “Gaigalas” izsoles noteikumi.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Rugāju novada dome izsludina nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3864 007 0431 izsoli.

Izsole notiks: Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā 2017. gada 31. augustā plkst. 11.00.

Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3864 007 0431 izsoles noteikumi.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Rugāju novada dome izsludina nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3864 001 0189 izsoli.

Izsole notiks: Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novada domes sēžu zālē, 2017. gada 19.janvārī, plkst. 12.00

Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3864 001 0189 izsoles noteikumi

_________________________________________________________________________________________________________________________________


Rugāju novada pašvaldības kustamās mantas – autobusa „SETRA S 210HD" izsole.

Izsole notiks: Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novada domes sēžu zālē, 2015. gada 8.aprīlī, pulkst. 13:00.

autobusa„SETRA S 210HD” izsoles noteikumi
Izsole notiks: Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novada domes sēžu zālē, 2014.gada 21.augustā, plkst. 14.00

Rugāju novada pašvaldības kustamās mantas – autobusa „SETRA S 210HD” izsoles noteikumi
Izsole notiks: Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novada domes sēžu zālē, 2012. gada 3.jūlijā, plkst. 13.00.

Nekustamāīpašuma „Upmalas skola” izsoles noteikumi
Izsole notiks: Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novada domes sēžu zālē, 2012. gada 30. aprīlī, plkst.13.00.Nekustamāīpašuma „Sfagni" izsoles noteikumi

Nekustamāīpašuma "Blīgznāji" izsoles noteikumi
Izsoles vieta un laiks: Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novada domes sēžu zālē, 2011. gada 12.decembrī, plkst. 14:00.Rugāju novada pašvaldības īpašumā esošās „Ceļu greidera lāpstas”

Rugāju novada pašvaldības īpašumā esošās „Buldozera MTZ universālāslāpstas”Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novada domes sēžu zālē, 2011. gada 16.novembrī, plkst. 14:00

Nekustamā īpašuma „Saknes" izsoles noteikumi
2011.gada 28.jūlijā, plkst. 14:00Nekustamā īpašuma „Vītolaine" izsoles noteikumi
2011.gada 28.jūlijā, plkst. 14:00Nekustamā īpašuma „Upmalas skola" izsoles noteikumi2011. gada 22.martā, plkst. 10.00Nekustamā īpašuma „Pūpolīši", izsoles noteikumi
2011. gada 22.martā, plkst. 10.30Nekustamā īpašuma „Saknes", izsoles noteikumi
2011. gada 22.martā, plkst. 11.00.Nekustamā īpašuma „Zemzari-1", izsoles noteikumi