Izsoles

IZSOLEIZSOLE NOTIKSIZSOLES NOTEIKUMI
2021. gads
Rugāju novada dome izsludina elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "SNIEGPĀRSLIŅAS"Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv un sākas 06.03.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 06.04.2021. plkst.13:00.

Nekustamā īpašuma "Sniegpārsliņas" izsoles noteikumi
Rugāju novada dome izsludina elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu nekustamo īpašumu “MĀRIŅAS 2”
Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv un sākas 03.02.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 05.03.2021. plkst.13:00.Nekustamā īpašuma "Māriņas 2" izsoles noteikumi
Rugāju novada dome izsludina elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "KAZENĀJI"Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv un sākas 03.02.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 05.03.2021. plkst.13:00.Nekustamā īpašuma "Kazenāji" izsoles noteikumi
2020. gads
Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - "LIELROZIŅAS"2020. gada 29. decembrī plkst. 11.00
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē
Nekustamā īpašuma "Lielroziņas" izsoles noteikumi
Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - "LAUKKALNI"2020. gada 26. novembrī plkst. 11.00
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē
Nekustamā īpašuma "Laukkalni" izsoles noteikumi
Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - smilts atradni "CŪKUSALAS KARJERS"2020. gada 28. oktobrī plkst. 10.30
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē
Nekustamā īpašuma "Cūkusalas karjers" izsoles noteikumi
Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "DŪKURIS"2020. gada 28. oktobrī plkst. 10.00
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē
Nekustamā īpašuma "Dūkuris" izsoles noteikumi
Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "PLĀKŠI"2020. gada 29. septembrī plkst. 10.00
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē
Nekustamā īpašuma "Plākši" izsoles noteikumi
Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "SKADIŅI"2020. gada 27. augustā plkst. 10.00
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē
Nekustamā īpašuma "Skadiņi" izsoles noteikumi
Rugāju novada dome izsludina atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "UPESMALIŅA 2"2020. gada 25. augustā plkst. 11.00
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē
Nekustamā īpašuma "Upesmaliņa 2" atkārtotas izsoles noteikumi
Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "CŪKUSALAS KARJERS"2020. gada 25. augustā plkst. 10.00
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē
Nekustamā īpašuma "Cūkusalas karjers" izsoles noteikumi
Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “UPESMALIŅA 2”2020. gada 2. jūlijā plkst. 11.00
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē
Nekustamā īpašuma "Upesmaliņa 2" izsoles noteikumi
Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “ZAĶĪŠI2020. gada 2. jūlijā plkst. 10.00
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē
Nekustamā īpašuma "Zaķīši" izsoles noteikumi
Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli kustamo mantu – apaugumu (kas atrodas uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3874 019 0300 (4,5 ha platībā) un 3874 019 0294
(3,6 ha platībā) Rugāju pagastā, Rugāju novadā 8,10 ha kopplatībā)
2020. gada 16. jūnijā plkst. 10.00
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē
Izsoles noteikumi
Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "KLAJUMI"2020. gada 30. aprīlī, plkst. 10.00
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē
Nekustamā īpašuma "Klajumi" izsoles noteikumi
Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "DĪĶMALA"2020. gada 29.aprīlī, plkst. 10.00
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē
Nekustamā īpašuma "Dīķmala" izsoles noteikumi
2018. gads
Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "LAUCIŅI"2018. gada 18. aprīlī plkst. 12.45
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē
Nekustamā īpašuma "Lauciņi"
izsoles noteikumi
Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli nekustamo īpašumu “NAMDARI”
2018. gada 27. aprīlī plkst. 11.00.
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē
Nekustamā īpašuma “Namdari” izsoles noteikumi
Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “GAIGALAS”2018. gada 16. februārī plkst. 11.00
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē
Nekustamā īpašuma “Gaigalas” izsoles noteikumi
2017. gads
Rugāju novada dome izsludina nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
3864 007 0431 izsoli
2017. gada 31. augustā plkst. 11.00
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē
Nekustamā īpašuma ar kadastra
numuru 3864 007 0431
izsoles noteikumi
Rugāju novada dome izsludina nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
3864 001 0189 izsoli
2017. gada 19.janvārī plkst. 12.00
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē
Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3864 001 0189 izsoles
noteikumi
2015. gads
Rugāju novada pašvaldības kustamās mantas – autobusa
„SETRA S 210HD" izsole
2015. gada 8. aprīlī plkst. 13.00
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā,
Rugāju novada domes sēžu zālē
Autobusa„SETRA S 210HD”
izsoles noteikumi
2014. gads
Rugāju novada pašvaldības kustamās mantas – autobusa
„SETRA S 210HD" izsole
2014. gada 21. augustā plkst. 14.00
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā,
Rugāju novada domes sēžu zālē
Rugāju novada pašvaldības
kustamās mantas – autobusa
„SETRA S 210HD”
izsoles noteikumi
2012. gads
Rugāju novada dome izsludina nekustamā īpašuma "UPMALAS SKOLA" izsoli2012. gada 3. jūlijā plkst. 13.00
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē
Nekustamā īpašuma „Upmalas skola” izsoles noteikumi
Rugāju novada dome izsludina nekustamo īpašumu "SFAGNI" un "BLĪGZNĀJI" izsoles2012. gada 30. aprīlī plkst. 13.00
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē
Nekustamā īpašuma „Sfagni" izsoles noteikumi


Nekustamā īpašuma "Blīgznāji" izsoles noteikumi

2011. gads
Rugāju novada pašvaldība izsludina īpašumā esošās "CEĻU GREIDERA LĀPSTAS" un "BULDOZERA MTZ UNIVERSĀLĀS LĀPSTAS" izsoles2011. gada 12. decembrī plkst. 14.00
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē
Rugāju novada pašvaldības īpašumā esošās„Ceļu greidera lāpstas”

Rugāju novada pašvaldības īpašumā esošās
„Buldozera MTZ universālās āpstas”
Rugāju novada dome izsludina nekustamā īpašuma "SAKNES" izsoli2011. gada 16. novembrī plkst. 14.00
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē
Nekustamā īpašuma „Saknes" izsoles noteikumi
Rugāju novada dome izsludina nekustamā īpašuma "VĪTOLAINE" izsoli2011. gada 28. jūlijā plkst. 14.00
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē
Nekustamā īpašuma „Vītolaine" izsoles noteikumi
Rugāju novada dome izsludina nekustamā īpašuma "UPMALAS SKOLA" izsoli2011. gada 28. jūlijā plkst. 14.00
Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē
Nekustamā īpašuma „Upmalas skola" izsoles noteikumi