Iepirkumu rezultāti 2017

Identifikācijas

Nr.

Iepirkuma priekšmets

Publicēšanas datums

Piedāvājuma

iesniegšanas termiņš

Publikācijas

"Paziņojums par

noslēgto līgumu" datums

Iepirkuma procedūras uzvarētājs

Līgumcena (bez PVN)

RND 2017/1 ELFLA

„Autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”

04.01.2017.

līdz 30.01.2017. 10.55

07.02.2017.

SIA "JOE"

Reģ.Nr. 43603067147

Piedāvājuma vērtēšanas protokols

EUR 41, 990

RND 2017/2 „Rugāju novada teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam izstrāde” 05.01.2017. līdz 20.01.2017. 10.55 16.01.2017. Iepirkumu procedūra pārtraukta
RND 2017/3 ELFLA „Skujetnieku ciema labiekārtošana” 09.01.2017. līdz 20.01.2017. 11.55 20.02.2017. 1. daļa SIA "VALDIS"
Reģ.Nr. 43203000229

2. daļa SIA "VALDIS"
Reģ.Nr. 43203000229

Piedāvājuma vērtēšanas protokols
EUR 1569,42


EUR 5142,80
RND 2017/4 „Rugāju novada teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam izstrāde” 16.01.2017. līdz 27.01.2017. 10.55 10.02.2017. IK "Plānošanas eksperti"
Reģ.Nr. 40002142175

Piedāvājuma vērtēšanas protokols
EUR 9000,00
RND 2017/5 „Virtuves iekārtu un aprīkojuma iegāde Rugāju novada vidusskolas vajadzībām” 24.02.2017. līdz 07.03.2017. 11.55 SIA "Sentios"
Reģ.Nr. 40103868193

Iepirkuma procedūra pārtraukta
EUR 12993,00
RND 2017/6 ELFLA „Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana”
27.02.2017. līdz 14.03.2017. 11.55 14.03.2017. Iepirkumu procedūra pārtraukta
RND 2017/7 ERAF "Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība
projekta „Uzņēmējdarbības attīstība
Austrumu pierobežā” ietvaros Rugāju novadā"
28.02.2017. līdz 03.04.2017. 10.55 18.04.2017. Iepirkumu procedūra pārtraukta
RND 2017/8 ERAF „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība
projekta „Uzņēmējdarbības attīstība
Austrumu pierobežā” ietvaros Rugāju novadā”
13.03.2017. līdz 06.04.2017. 11.00 06.04.2017. Iepirkumu procedūra pārtraukta
RND 2017/9 ELFLA „Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana” 15.03.2017. līdz
28.03.2017.
12.00
SIA "Dakstiņa jumti"
Reģ.Nr. 44103055643

Piedāvājuma vērtēšanas protokols
EUR 45180,27
RND 2017/10 ERAF "Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība
projekta „Uzņēmējdarbības attīstība
Austrumu pierobežā” ietvaros Rugāju novadā"
07.04.2017. līdz 21.04.2017. 11.00

Atvēršanas protokols
RND 2017/11
„Virtuves iekārtu un aprīkojuma iegāde Rugāju novada vidusskolas vajadzībām” 26.04.2017. līdz 09.05.2017. 12.00

Atvēršanas protokols