Iepirkumu rezultāti 2015

Iepirkumu rezultāti

Identifikācijas Nr.

Iepirkuma priekšmets

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Publikācijas „Paziņojums par noslēgto līgumu" datums

Iepirkuma procedūras uzvarētājs

Līgumcena (bez PVN)

ID RND 2015/1

Malkas iegāde Rugāju novada pašvaldības iestādēm

28.01.2015.

12.02.2015.

02.03.2015.

ZS "Vītoli"

Reģ.Nr.

LV53401006611

ZS "Oši"

Reģ.Nr. LV43201016032

Piedāvājuma vērtēšanas protokols

17 765.00EUR

7 280.00 EUR

ID RND 2015/2

Greidera iegāde Rugāju novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai

06.02.2015.

10.03.2015.

23.03.2015.

SIA "LATTRAK"

Reģ.Nr.

LV40003869224

Piedāvājuma vērtēšanas protokols

100 400.00 EUR

ID RND 2015/3

Pārtikas produktu iegāde Rugāju novada pašvaldības iestādēm

22.04.2015.

22.05.2015.

11.06.2015.

SIA "Rēzeknes gaļas kombināts"

Reģ.Nr.

LV42403012397

SIA "Marijas centrs"

Reģ.Nr. LV42403007447

AS "Preiļu siers"

Reģ.Nr.LV50003026431

SIA "Futurus Food"

Reģ.Nr.LV40003348586

SIA "Lietas MD"

Reģ.Nr.LV40003592976

SIA "Balvu Maizīte"

Reģ.Nr.LV42403031716

SIA "Laki Fruit"

Reģ.Nr.LV40003669241

Piedāvājuma vērtēšanas protokols

27605 EUR

5676.82 EUR

14756.05 EUR

5505.18 EUR

3376.10 EUR

10003.02 EUR

8950.35 EUR

ID RND 2015/5

Rugāju novada pašvaldības ceļu remonts

27.06.2015.

09.07.2015.Iepirkuma procedūra pārtraukta:

Nepieciešamas izmaiņas nolikumā

ID RND 2015/6

Rugāju novada pašvaldības ceļu remonts

01.07.2015.

13.07.2015.

16.07.2015.

SIA "Krustpils"

Reģ.Nr. 45403000253

Piedāvājuma vērtēšanas protokols


12 400 EUR

ID RND 2015/7

Grīdas pārbūve Rugāju novada Eglaimes pamatskolas sporta zālē

24.07.2015.

05.08.2015.

12.08.2015.

SIA "Ozolmājas"

Reģ.Nr.43201016545

Piedāvājuma vērtēšanas protokols

13 397,45 EUR

ID RND 2015/8

Rugāju novada pašvaldības Skolas ielas asfaltbetona seguma atjaunošana

24.07.2015.

04.08.2015.

11.08.2015.

SIA "Krustpils"

Reģ.Nr. 45403000253

Piedāvājuma vērtēšanas protokols

22 073,64 EUR

ID RND 2015/11

Datortehnikas un biroja tehnikas iegāde valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru vajadzībām

10.09.2015.

21.09.2015.

24.09.2015.

SIA "Saulīšu internets"

Reģ.Nr. 40003743296

SIA "MINAPA"

Reģ.Nr. 50003185281

Piedāvājuma vērtēšanas protokols

2 479,34 EUR

684 EUR

ID RND 2015/9

Greidera iegāde Rugāju novada pašvaldības funkciju realizēšanai

01.09.2015.

01.10.2015.

22.10.2015.

Hartrem OU

Reģ.Nr. 10416807

Piedāvājumu vērtēšanas protokols

95 000 EUR

ID RND 2015/13

Autobusa iegāde Rugāju novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai

09.10.2015.

20.10.2015.

10.11.2015.

SIA "FORMULA SERVISS"

Reģ.Nr. 50003245631

Piedāvājumu vērtēšanas protokols

33 710,74 EUR