Iepirkumu rezultāti 2014

Identifikācijas Nr.

Iepirkuma priekšmets

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Publikācijas „Paziņojums par noslēgto līgumu" datums

Iepirkuma procedūras uzvarētājs

Līgumcena (bez PVN)

ID Nr. RND 2014/1 KPFI

Energoefektivitātes paaugstināšana Rugāju novada vidusskolas ēkās

07.02.2014.

18.02.2014.

04.03.2014.

SIA "Rēzeknes celtniecības ražotne Nr.5"

Reģ.Nr. 42403006028

Piedāvājuma vērtēšanas protokols

137 987,04 EUR

ID Nr. RND 2014/2

Piekabināmas asenizācijas mucas piegāde Rugāju novada pašvaldībai

01.04.2014.

14.04.2014.

22.05.2014.

SIA "MIJA"

Reģ.Nr.43603006617

Piedāvājuma vērtēšanas protokols

5206,00 EUR

ID RND 2014/3

Rugāju novada vidusskolas koridoru un garderobes remontdarbi

02.04.2014.

14.04.2014.

22.05.2014.

SIA "Rufs"

Reģ.Nr. LV44103027283

Piedāvājuma vērtēšanas protokols

12 984,22 EUR

ID RND 2014/4

Degvielas iegāde Rugāju novada pašvaldības vajadzībām

14.04.2014.

10.05.2014.
ID RND 2014/5 ELFLA

Rugāju pludmales labiekārtošana, tūrisma infrastruktūras pilnveidošanai Rugāju novadā

17.04.2014.

06.05.2014.

01.06.2014.

Piedāvājuma vērtēšanas protokols

SIA "Friko I.L."

Reģ.Nr. LV45403019547

468,32 EUR

IK "R.Ozoliņa galdniecības darbnīca"

Reģ.Nr. LV42402016442

2347,75 EUR

IK "R.Ozoliņa galdniecības darbnīca"

Reģ.Nr. LV42402016442

1067,15 EUR

SIA "MK Dizains"

Reģ.Nr. LV45403024800

4059,40 EUR

ID RND 2014/6

Rugāju novada pašvaldības Parka ielas un Bērzu ielas asfaltbetona seguma atjaunošana

02.07.2014.

14.07.2014.

21.07.2014.

Iepirkuma procedūra izbeigta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta 1.daļu- nav iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi kandidātu atlasaei

ID RND 2014/7

Grants un šķembu iegāde Rugāju novada pašvaldību ceļu remontam

02.07.2014.

14.07.2014.

25.07.2014.

SIA "LIEPAS Z"

Reģ.Nr. 43401000142

Piedāvājuma vērtēšanas protokols

16 920,00 EUR

ID RND 2014/9

Rugāju novada pašvaldības Parka ielas un Bērzu ielas asfaltbetona seguma atjaunošana

04.08.2014.

15.08.2014.

19.08.2014.

SIA "Rubate"

Reģ.Nr. 40003291605

Piedāvājuma vērtēšanas protokols

28 492,83 EUR

ID RND 2014/10

Dzesētavu iegāde Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanai


19.09.2014.


SIA "Hunting Club"

Reģ.Nr. 40103261556

Piedāvājuma vērtēšanas protokols

6 080 EUR

ID RND 2014/11 ELFA

Bērnu rotaļu laukuma un informācijas stenda iegāde Rugāju pludmales labiekārtošanai

30.09.2014.

13.10.2014.

17.10.2014.

IK „Mieriņš un dēli”

Reģ.Nr.

LV42402016103

671,50 EUR

IK "R.Ozoliņa galdniecības darbnīca"

Reģ.Nr. LV42402016442

Piedāvājuma vērtēšanas protokols

1620,00 EUR