Iepirkumu rezultāti 2013

Iepirkuma

identifikācijas Nr.

Iepirkuma priekšmets

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Publikācijas „Paziņojums par noslēgto līgumu" datums

Iepirkuma procedūras uzvarētājs

Līgumcena

ID Nr. RND 2013/1

Malkas iegāde Rugāju novada iestādēm

13.02.2013.

05.03.2013.

05.03.2013.

SIA "Sendija"

Reģ.Nr. 54103027711

Piedāvājums ar viszemāko cenu

14 300 Ls

ID Nr.RND 2013/2

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada Eglaines pamatskolas ēkā

20.02.2013.

21.03.2013.

03.04.2013.

SIA "Rēzeknes celtniecības ražotne Nr.5"

Reģ.Nr. 42403006028

Ekonomiski pamatotākais piedāvājums

168901,77 Ls

ID Nr. RND 2013/3 KPFI

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samaināšanai Rugāju novada vidusskolas ēkā

19.02.2013.

05.03.2013.

02.04.2013.

SIA "Rēzeknes celtniecības ražotne Nr.5"

Reģ.nr. 42403006028

Ekonomiski pamatotākais piedāvājums

88 619,60 Ls

ID Nr. RND 2013/4

Par produktu iegādi

07.03.2013.

08.04.2013.

11.04.2013.

SIA "Žabo"

Reģ.Nr. 41503017194

13191,7 Ls

SIA "Marijas centrs"

Reģ.Nr. 42403007447

5531,7 Ls

SIA "Antaris"

Reģ.Nr. 41503000412

5901,4 Ls

SIA "Balvu maizīte"

Reģ.Nr. 42403031716

4208,02 Ls

SIA "Sanitex Baltic Distribution"

Reģ.Nr.40003166842

12061,03 Ls

ID Nr. RND 2013/5

Cauruļu iegāde plūdu radīto bojājumu novēršanai uz Rugāju novada ceļiem"

07.05.2013.

10.05.2013.

14.05.2013.

SIA "Agande Būve"

Reģ.Nr. 40003728899

6512,81Ls

ID Nr.RND 2013/6

Asfaltbetona iegāde un asfaltbetona segas izveide uz Rugāju novada vidusskolas vieglatlētikas stadiona skrejceļa un tā piebraucamā ceļa

22.05.2013.

03.06.2013.

26.07.2013.

SIA "8 CBR"

Reģ.Nr. 43903002559

65 446,08 Ls

ID Nr.RND 2013/7

Rugāju stadiona būvniecības pabeigšana

23.05.2013.

25.06.2013.

26.06.2013

SIA "Sporta halle"

Reģ.Nr.400003332710

222 001,6 Ls

ID Nr.RND 2013/8

Dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanas pakalpojums

05.06.2013.

17.06.2013.

17.06.2013.

SIA "Žaks-2"

Reģ.Nr. 40103137553

3080,73 Ls

ID Nr.RND 2013/9

Žoga iegāde un uzstādīšana

15.07.2013.

29.07.2013.

28.08.2013.

SIA "Preiss būve"

Reģ.Nr.40003607754

11992,97 Ls

ID Nr.RND 2013/10

Rugāju novada vidusskolas katlu mājas izbūve

17.07.2013.

29.07.2013.

05.08.2013.

SIA "Siltumtehserviss"

Reģ.Nr.42402005862

28462,74 Ls

ID Nr.RND 2013/11

Par 2013.gada pavasara plūdu radīto zaudējumu novēršanu Rugāju novada pašvaldības ceļiem

10.09.2013.

23.09.2013.

17.10.2013.

SIA "Liepas Z"

Reģ.Nr. 43401000142

21685,25 Ls

ID Nr.RND 2013/12

Rugāju sociālā aprūpes centra būvniecības 2.kārta

17.09.2013.

30.09.2013.

01.10.2013.

Iepirkuma procedūra pārtraukta:

Nepieciešamas izmaiņas tehniskajā projektā