Iepirkumu plāns

Numurs

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

Pircēja profils

Iepirkuma veids

CPV kods

Līguma veids

Plānotais izsludināšanas laiks

Datu aktualizācija

1.


Rugāju novada dome

Pārtikas produktu iegāde Rugāju novada pašvaldības iestādēm

http://rugaji.lv/iepirkumi

Atklāts konkurss

15000000-8

Jūnijs/Jūlijs

13.06.2018.

2.

Rugāju novada dome

Kancelejas preču un biroja papīra iegāde Rugāju novada pašvaldības vajadzībām

http://rugaji.lv/iepirkumi

9.panta kārtībā

30199000-0

Jūnijs/Jūlijs

13.06.2018.

3.

Rugāju novada dome

Sadzīves ķīmijas un saimniecības preču iepirkums

http://rugaji.lv/iepirkumi

9.panta kārtībā

39800000-0

Jūnijs/Jūlijs

13.06.2018.

4.

Rugāju novada dome

Mērniecības pakalpojumu iepirkums

http://rugaji.lv/iepirkumi

9.panta kārtībā

71250000-5

Jūlijs/Augusts

13.06.2018.

5.

Rugāju novada dome

Malkas iegāde Rugāju novada pašvaldības iestādēm 2019. gadam

http://rugaji.lv/iepirkumi

9.panta kārtībā

03413000-8

Septembris/Oktobris

13.06.2018.

6.

Rugāju novada dome

Veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumu nodrošināšana 2019. gadam

http://rugaji.lv/iepirkumi

Iepirkums nepiemērojot Publisko iepirkumu likuma prasības

Decembris

13.06.2018.

7.

Rugāju novada dome

Inventāra iegāde veselības veicināšanas pasākumu nodrošināšanai 2019. gadam

http://rugaji.lv/iepirkumi

Iepirkums nepiemērojot Publisko iepirkumu likuma prasības

Decembris

13.06.2018.