Iepirkumu plāns

Numurs

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

Pircēja profils

Iepirkuma veids

CPV kods

Līguma veids

Plānotais izsludināšanas laiks

Datu aktualizācija

1.

Rugāju novada dome
Degvielas iegāde
http://rugaji.lv/iepirkumi
Atklāts konkurss
09100000-0
Maijs/Jūnijs
17.05.2017.

2.

Rugāju novada dome
Pārtikas iegāde Rugāju novada iestādēm
http://rugaji.lv/iepirkumi
Atklāts konkurss
15000000-8
Jūnijs/Jūlijs
17.05.2017.
3. Rugāju novada dome Autoceļu pārbūve http://rugaji.lv/iepirkumi Atklāts konkurss 45233140-2 Jūlijs/Augusts 17.05.2017.
4. Rugāju novada dome Mērniecības pakalpojumu iepirkums http://rugaji.lv/iepirkumi 9.panta kārtībā 71250000-5 Augusts/Septembris 17.05.2017.
5. Rugāju novada dome Malkas iepirkums http://rugaji.lv/iepirkumi Atklāts konkurss 03413000-8 Septembris/Augusts 17.05.2017.