Iepirkumu paziņojumi 2017

Iepirkumu paziņojumi

Pasūtītājs

Iepirkuma

priekšmets

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Paredzamā līgumcena

Informācija

Rugāju novada dome;Reģ.Nr.90009116736

„Autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”

(ID. Nr. RND 2017/1 ELFLA)

04.01.2017.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

līdz 30.01.2017. 10.55

līdz 41 900 EUR

Saistībā ar iepirkuma procedūru Guntars Pipurs
tālr.28664813
Saistībā ar iepirkuma priekšmetu:


Lonija Melnace, tālr. 27850898

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;Reģ.Nr.90009116736 „Rugāju novada teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam izstrāde” (ID Nr. RND 2017/2)


05.01.2017. Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

līdz 20.01.2017. 10.55 līdz 41 900,00 EUR Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs

tālr.28664813

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Lonija Melnace, tālr. 27850898

Dokumentu komplekts

UZMANĪBU!

Informējam, ka iepirkumu procedūra pārtraukta.

SIA "Geo Consultants" jautājumi

Rugāju novada dome;Reģ.Nr.90009116736 „Skujetnieku ciema labiekārtošana”(ID Nr. 2017/3 ELFLA)


09.01.2017. Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

līdz 20.01.2017. 11.55 1.daļā ne lielāka kā 1600 (bez PVN)2. daļā ne lielāka kā 5000 (bez PVN)


Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs

tālr.28664813

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Lonija Melnace, tālr. 27850898

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;Reģ.Nr.90009116736 „Rugāju novada teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam izstrāde” (ID Nr. RND 2017/4)

16.01.2017. Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

līdz 27.01.2017. 10.55 līdz 41 900,00 EUR Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs

tālr.28664813

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Lonija Melnace, tālr. 27850898

Par prasībām pretendentiem un atlases dokumentiem

SIA "Grupa93" jautājumi

Par iepirkuma "Rugāju novada teritorijas plānojuma 2018. - 2030. gada izstrāde" nolikuma precizējumiem

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;Reģ.Nr.90009116736 „Virtuves iekārtu un aprīkojuma iegāde Rugāju novada vidusskolas vajadzībām” (ID Nr.2017/5)


24.02.2017. Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

līdz 07.03.2017. 11.55 līdz 13 000 EUR Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs

tālr.28664813

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu

Imants Briedis, tālr. 29450452

Dokumentu komplekts

Pretendenta jautājums, atbilde

Rugāju novada dome;Reģ.Nr.90009116736 „Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana” (ID Nr. 2017/6 ELFLA)27.02.2017. Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

līdz 14.03.2017. 11.55 50 000, 00 EUR Saistībā ar iepirkuma procedūru
Guntars Pipurs

tālr.28664813Dokumentu komplekts

UZMANĪBU!

Informējam, ka iepirkumu procedūra pārtraukta.

Protokols

Rugāju novada dome;Reģ.Nr.90009116736 „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projekta „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” ietvaros Rugāju novadā” (ID Nr. 2017/7 ERAF)
28.02.2017. Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres
līdz 03.04.2017. 10.55 Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs

tālr.28664813

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Lonija Melnace, tālr. 27850898

Dokumentu komplekts

UZMANĪBU!

Informējam, ka iepirkumu procedūra pārtraukta.

Protokols

Rugāju novada dome;Reģ.Nr.90009116736 „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projekta „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” ietvaros Rugāju novadā” (ID Nr. 2017/8 ERAF) 13.03.2017. Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres
līdz 06.04.2017. 11.00 Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs

tālr.28664813

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Lonija Melnace, tālr. 27850898

Dokumentu komplekts

UZMANĪBU!

Informējam, ka iepirkumu procedūra pārtraukta.

Protokols


Rugāju novada dome;Reģ.Nr.90009116736 „Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana" (ID Nr. 2017/9 ELFLA)
15.03.2017. Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres
līdz
28.03.2017.
12.00
50 000, 00 EUR Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs

tālr.28664813

Dokumentu komplekts

Paskaidrojuma raksts

GP AR1 AR3 AR4 AR5 AR6 AR7 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 GP2 3.kārta

Attēli

Rugāju novada dome;Reģ.Nr.90009116736 „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

projekta „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” ietvaros Rugāju novadā” (ID Nr.2017/10 ERAF)

07.04.2017. Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres
līdz 21.04.2017. 11.00 Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs

tālr.28664813

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Lonija Melnace, tālr. 27850898

Dokumentu komplekts

Tehniskā specifikācija 1.daļai

Tehniskā specifikācija 2.daļai

Tehniskā specifikācija 3. daļai

Rugāju novada dome;Reģ.Nr.90009116736 „Virtuves iekārtu un aprīkojuma iegāde Rugāju novada vidusskolas vajadzībām” (ID Nr.2017/11)
26.04.2017. Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres
līdz 09.05.2017. 12.00 1. daļā ne lielāka EUR 12 000,00 (bez PVN)

2. daļā ne lielāka kā EUR
3 500,00 (bez PVN)

Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs

tālr.28664813

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu Imants Briedis, tālr. 29450452

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;Reģ.Nr.90009116736 Iepirkums nepiemērojot Publisko iepirkumu likuma prasības "Datortehnikas piegāde" (ID Nr. 2017/12) 28.04.2017. Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres
līdz 10.05.2017. Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs

tālr.28664813

Nolikums

Rugāju novada dome;Reģ.Nr.90009116736 „Veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumu nodrošināšana” (ID Nr. 2017/13)

28.04.2017. Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres
līdz 15.05.2017. 10.00 Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs

tālr.28664813

Nolikums