Iepirkumu paziņojumi 2016

Iepirkumu paziņojumi

Pasūtītājs

Iepirkuma

priekšmets

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Paredzamā līgumcena

Informācija

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Malkas iegāde Rugāju novada pašvaldības iestādēm

(ID Nr.RND 2016/1)

25.02.2016.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

16.03.2016.

līdz 20 900 EUR

Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs

tālr.28664813

e-pasts:

guntars.pipurs@rugaji.lv

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Rugāju novada vidusskola

Imants Briedis
tālr. 29450452;

Sociālais aprūpes centrs „Rugāji"
Sarmīte Pērkone

tālr. 27821646;

Rugāju novada Eglaines pamatskola
Eduards Stalidzāns
tālr. 26435674

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Rugāju novada vidusskolas 2.kārtas būvniecības darbi

(ID Nr.RND 2016/2)

21.03.2016.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

28.04.2016.


Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs

tālr.28664813

e-pasts:

guntars.pipurs@rugaji.lv

Nolikums

Dokumentu komplekts

UZMANĪBU!

Informējam, ka veikti grozījumi lokālajā tāmē Rugāju novada vidusskolas II kārtas projektēšanas un būvniecības darbi un pagarināts piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Lokālā tāme

AS "Siguldas Būvmeistars" iesniegums

Atbilde par grozījumiem iepirkuma tehniskajā specifikācijā

AS "Siguldas Būvmeistars" iesniegums par piedāvājuma nodrošinājumu

Atbilde par piedāvājuma nodrošinājumu

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Ceļa zīmju iegāde Rugāju novada pašvaldības autoceļu uzturēšanai

(ID Nr.RND 2016/3)

30.03.2016.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

12.04.2016.

līdz 6 000 EUR

Saistībā ar iepirkuma procedūru

Daina Tutiņa

tālr.27800548

e-pasts: daina.tutina@rugaji.lv

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Traktora piekabes iegāde

(ID Nr.RND 2016/4)

05.04.2016.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

18.04.2016.


Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs

tālr.28664813

e-pasts:

guntars.pipurs@rugaji.lv

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Jānis Ločmelis

tālr.27808286

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Traktora piekabes iegāde (ID Nr.RND 2016/5)

10.05.2016.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570

1.stāvā pie sekretāres

23.05.2016.

līdz 5 875 EUR

Saistībā ar iepirkuma procedūru: Guntars Pipurs

tālr.28664813 e-pasts: guntars.pipurs@rugaji.lv

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu: Daina Tutiņa tālr. 27800548 e-pasts: daina.tutina@rugaji.lv

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Rugāju novada pašvaldības ceļu un ielu seguma būvdarbi (ID Nr.RND 2016/6)

27.07.2016

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570

1.stāvā pie sekretāres

08.08.2016
līdz 55 000 EUR

Saistībā ar iepirkuma procedūru:

Daina Tutiņa tālr. 27800548 e-pasts: daina.tutina@rugaji.lv

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Virtuves iekārtu un aprīkojuma iegāde Rugāju novada vidusskolas vajadzībām (ID Nr.RND 2016/7)

27.07.2016

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570

1.stāvā pie sekretāres

08.08.2016
līdz 9 000 EUR

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Imants Briedis

tālr. 29450452

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Sporta inventāra iegāde (ID Nr.RND 2016/8)

02.09.2016

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570

1.stāvā pie sekretāres

13.09.2016
līdz 10:55
līdz 9 000 EUR

Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs

tālr.28664813

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Lauris Krēmers

tālr. 28606972

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Vides instalācijas objekta izstrādāšana un uzstādīšana Rugājos (ID Nr.RND 2016/9 LVAF)
20.10.2016. Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570

1.stāvā pie sekretāres

25.11.2016. līdz 9.55 līdz 9 000 EUR (kopā ar PVN) Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs

tālr.28664813

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Mārīte Orniņa

tālr. 26355954

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Mērniecības darbi (ID Nr.RND 2016/10) 26.10.2016. Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV - 4570

1.stāvā pie sekretāres

07.11.2016. līdz 11.55 Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs

tālr.28664813

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Lonija Melnace, tālr. 27850898

Dokumentu komplekts

UZMANĪBU!

Informējam, ka iepirkumu procedūra pārtraukta.

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Grants pārvadāšanas pakalpojumi (ID Nr.RND 2016/11)


26.10.2016. Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570

1.stāvā pie sekretāres

07.11.2016. līdz 11.55

Izpilddirektore Daina Tutiņa, tālr.27800548

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Mērniecības darbi (ID Nr.RND 2016/12)


31.10.2016. Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570

1.stāvā pie sekretāres

17.11.2016. līdz 10.50

Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs

tālr.28664813

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Lonija Melnace, tālr. 27850898

Dokumentu komplekts

UZMANĪBU!

Informējam, ka iepirkumu procedūra pārtraukta.

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Mērniecības darbi (ID Nr.RND 2016/13) 17.11.2016. Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570

1.stāvā pie sekretāres

29.11.2016. līdz 10.55 līdz 12 000 (bez PVN) Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs

tālr.28664813

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Lonija Melnace, tālr. 27850898

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Skatuves aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Lazdukalna pagasta saieta namā (ID Nr.RND 2016/14 ELFLA)

16.12.2016. Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570

1.stāvā pie sekretāres

30.12.2016. līdz 10.55 līdz 17 000 (bez PVN) Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs

tālr.28664813

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Jānis Rakstiņš, tālr. 26698292; 26187668

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Skujetnieku ciema labiekārtošana (ID Nr.RND 2016/15 ELFLA)
16.12.2016. Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570

1.stāvā pie sekretāres

30.12.2016. līdz 11.55

1.daļā ne lielāka kā 1600 (bez PVN)

2. daļā ne lielāka kā 5000 (bez PVN)

3.daļā ne lielāka kā 9000 (bez PVN)

Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs

tālr.28664813

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Lonija Melnace, tālr. 27850898

Dokumentu komplekts

Attēli tehniskās specifikācijas trešās daļas objektiem