Iepirkumu paziņojumi 2015

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Paredzamā līgumcena

Informācija

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Malkas iegāde Rugāju novada pašvaldības iestādēm

(ID Nr.RND 2015/1)

28.01.2015.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

12.02.2015.

līdz plkst.13:00

līdz 28 000 EUR

Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs

tālr.28664813

e-pasts:

guntars.pipurs@rugaji.lv

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu

Rugāju novada vidusskola

Imants Briedis
tālr. 29450452;

Sociālais aprūpes centrs „Rugāji"
Sarmīte Pērkone

tālr. 27821646;

Rugāju novada Eglaines pamatskolas
Eduards Stalidzāns
tālr. 26435674

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Greidera iegāde Rugāju novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai
(ID Nr.RND 2015/2)

06.02.2015.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

10.03.2015.
līdz plkst.12:00

līdz 120 000 EUR

Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs

tālr.28664813

e-pasts:

guntars.pipurs@rugaji.lv

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu

Jānis Ločmelis

tālr. 27808286

Dokumentu komplekts

UZMANĪBU!

Informējam, ka iepirkuma procedūra pārtraukta

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Pārtikas produktu iegāde Rugāju novada pašvaldības iestādēm
(ID Nr.RND 2015/3)

22.04.2015.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

22.05.2015.
līdz plkst.12:00


Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs

tālr.28664813

e-pasts:

guntars.pipurs@rugaji.lv

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu

Rugāju novada vidusskola

Valentīna Sproģe

tālr. 26582144;

Rugāju novada vidusskolas pirmsskolas izglītības korpuss

Oksana Guseva

tālr. 26582144;

Sociālais aprūpes centrs „Rugāji"
Sarmīte Pērkone

tālr. 27821646;

Rugāju novada Eglaines pamatskolas

Vita Burka
tālr. 26376025

Dokumentu komplekts

UZMANĪBU!

Informējam, ka veikti nolikuma grozījumi.

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Rugāju novada pašvaldības ceļu remonts
(ID Nr.RND 2015/5)

27.06.2015.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

09.07.2015.
līdz plkst.12:00

līdz 20 000 EUR

Saistībā ar iepirkuma procedūru

Daina Tutiņa

tālr.27800548

e-pasts:

daina.tutina@rugaji.lv

Dokumentu komplekts

UZMANĪBU!

Informējam, ka iepirkums pārtraukts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Rugāju novada pašvaldības ceļu remonts
(ID Nr.RND 2015/6)

01.07.2015.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

13.07.2015.
līdz plkst.12:00

līdz 20 000 EUR

Saistībā ar iepirkuma procedūru

Daina Tutiņa

tālr.27800548

e-pasts:

daina.tutina@rugaji.lv

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Grīdas pārbūve Rugāju novada Eglaines pamatskolas sporta zālē
(ID Nr.RND 2015/7)

24.07.2015.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

05.08.2015.

līdz plkst.13:00

līdz 17 000 EUR

Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs

tālr.28664813

e-pasts:

guntars.pipurs@rugaji.lv

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Rugāju novada pašvaldības Skolas ielas asfaltbetona seguma atjaunošana
(ID Nr.RND 2015/8)

24.07.2015.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

04.08.2015.

līdz plkst.12:00

līdz 25 000 EUR

Saistībā ar iepirkuma procedūru

Daina Tutiņa

tālr.27800548

e-pasts:

daina.tutina@rugaji.lv

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Greidera iegāde Rugāju novada pašvaldības funkciju realizēšanai
(ID Nr.RND 2015/9)

01.09.2015.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

01.10.2015.

līdz plkst.13:00

līdz 120 000 EUR

Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs

tālr.28664813

e-pasts:

guntars.pipurs@rugaji.lv

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu

Jānis Ločmelis

tālr. 27808286

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Datortehnikas un biroja tehnikas iegāde valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru vajadzībām

(ID Nr. RND 2015/11)

10.09.2015.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

21.09.2015.

līdz plkst 11.30

līdz 3 500 EUR

Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs

tālr.28664813

e-pasts:

guntars.pipurs@rugaji.lv

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu

Kaspars Duļevkis

tālr. 26381088

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Autobusa iegāde Rugāju novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai
(ID Nr.RND 2015/13)

09.10.2015.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

20.10.2015.

līdz plkst 13.00

līdz 35 000

Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs

tālr.28664813

e-pasts:

guntars.pipurs@rugaji.lv

Dokumentu komplekts