Iepirkumu paziņojumi 2014

Iepirkumu paziņojumi

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Paredzamā līgumcena

Informācija

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Energoefektivitātes paaugstināšana Rugāju novada vidusskolas ēkās

(ID Nr.RND 2014/1)

07.02.2014.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

18.02.2014. līdz plkst.12:00

līdz 138 000 EUR

Saistībā ar iepirkuma procedūru

Daina Tutiņa

tālr.27800548

e-pasts:

daina.tutina@rugaji.lv

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu

Imants Briedis

tālr. 29450452

Dokumentu komplekts

Pielikumi

Pielikums 2_1

Pielikums 2_2

Pielikums 2_2 LED

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Piekabināmas asenizācijas mucas piegāde Rugāju novada pašvaldībai

(ID RND 2014/2)

01.04.2014.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

14.04.2014. līdz plkst.12:00

līdz 10 000 EUR

Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs

tālr.28664813

e-pasts:

guntars.pipurs@rugaji.lv

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu

Jānis Ločmelis

tālr. 27808286

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Rugāju novada vidusskolas koridoru un garderobes remontdarbi

(ID RND 2014/3)

02.04.2014.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

14.04.2014. līdz plkst.13:00

līdz 20 000 EUR

Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs

tālr.28664813

e-pasts: guntars.pipurs@rugaji.lv

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu Imants Briedis

tālr.29450452

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Degvielas iegāde Rugāju novada pašvaldības vajadzībām

(ID RND 2014/4)

14.04.2014.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

10.05.2014. līdz plkst.12:00

līdz 133 000 EUR

Saistībā ar iepirkuma procedūru un iepirkuma priekšmetu

Guntars Pipurs

tālr.28664813

e-pasts:

guntars.pipurs@rugaji.lv

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Rugāju pludmales labiekārtošana, tūrisma infrastruktūras pilnveidošanai Rugāju novadā

(ID RND 2014/5 ELFLA)

17.04.2014.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

06.05.2014. līdz plkst.12:00

līdz 9700 EUR

Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs

tālr.28664813

epasts: guntars.pipurs@rugaji.lv

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu Lauris Krēmers

tālr.28606972

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Rugāju novada pašvaldības Parka ielas un Bērzu ielas asfaltbetona seguma atjaunošana

(ID RND 2014/6)

02.07.2014.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

14.07.2014. līdz plkst.12:00

līdz 18 880 EUR

Saistībā ar iepirkuma procedūru un iepirkuma priekšmetu

Daina Tutiņa

tālr. 27800548

e-pasts:

daina.tutina@rugaji.lv

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Grants un šķembu iegāde Rugāju novada pašvaldību ceļu remontam

(ID RND 2014/7)

02.07.2014.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

14.07.2014. līdz plkst.13:00

līdz 21 000 EUR

Saistībā ar iepirkuma procedūru un iepirkuma priekšmetu

Daina Tutiņa

tālr. 27800548

e-pasts:

daina.tutina@rugaji.lv

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Rugāju novada pašvaldības Parka ielas un Bērzu ielas asfaltbetona seguma atjaunošana

(ID RND 2014/8)

25.07.2014.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

01.08.2014. līdz plkst. 12:00

līdz 18 880 EUR

Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2panta prasībām, tiek veikts piemērojot šī panta sešpadsmitās daļas atvieglojumus.

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Rugāju novada pašvaldības Parka ielas un Bērzu ielas asfaltbetona seguma atjaunošana

(ID RND 2014/9)

04.08.2014.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

15.08.2014. līdz plkst. 12:00

līdz 33 900 EUR

Saistībā ar iepirkuma procedūru un iepirkuma priekšmetu

Daina Tutiņa

tālr. 27800548

e-pasts:

daina.tutina@rugaji.lv

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Bērnu rotaļu laukuma un informācijas stenda iegāde Rugāju pludmales labiekārtošanai

(ID RND 2014/11 ELFA)

30.09.2014.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

13.10.2014. līdz plkst. 12:00

līdz 3 000 EUR

Saistībā ar iepirkuma procedūru
Guntars Pipurs
tālr.28664813
epasts: guntars.pipurs@rugaji.lv

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu Lauku un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja

Mārīte Orniņa,

tālr. 26355954

Dokumentu komplekts