Iepirkumu paziņojumi 2013

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Paredzamā līgumcena

Informācija

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Malkas iegāde Rugāju novada iestādem

(ID Nr.RND 2013/1)

13.02.2013.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

05.03.2013. līdz plkst.11:00

līdz 15 000 Ls

Saistībā ar iepirkuma procedūru

Sandra Kapteine

tālr.27803039

e-pasts:

sandra.kapteine@rugaji.lv

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada Eglaines pamatskolas ēkā

(ID Nr.RND 2013/2 KPFI)

20.02.2013.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;1.stāvā pie sekretāres

21.03.2013. līdz plkst.12:00

līdz 173 700 Ls

Saistībā ar iepirkuma procedūru

Sandra Kapteine,

tālr. 27803039 ,

e-pasts: sandra.kapteine@rugaji.lv

saistībā ar iepirkuma priekšmetu

Lonija Melnace,

tālr. 27850898 ,

e-pasts: planotaji@rugaji.lv

Dokumentu komplekts

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rugāju novada vidusskolas ēkā

(ID Nr.RND 2013/3 KPFI)

19.02.2013.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;1.stāvā pie sekretāres

05.03.2013. līdz plkst.12:00

līdz 101 100 Ls

Saistībā ar iepirkuma procedūru

Sandra Kapteine,

tālr. 27803039 ,

e-pasts: sandra.kapteine@rugaji.lv

saistībā ar iepirkuma priekšmetu

Lonija Melnace,

tālr. 27850898 ,

e-pasts: planotaji@rugaji.lv

Dokumentu komplekts

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Par produktu iegādi

(ID Nr.RND 2013/4)

07.03.2013.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;1.stāvā pie sekretāre

08.04.2013. līdz plkst.12:00

līdz 40 000 Ls

Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs
tālr. 28664813
saistībā ar iepirkuma priekšmetu
Rugāju novada vidusskola
Edgars Šolins
tālr. 25444723
Sarmīte Saleniece
tālr. 26693943;
Sociālais aprūpes centrs „Rugāji"
Sarmīte Pērkone

tālr. 27821646;
Rugāju novada Eglaines pamatskolas
Vita Burka
tālr. 26376025

Dokumentu komplekts

Jautājumi un atbildes

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Cauruļu iegāde plūdu radīto bojājumu novēršanai uz Rugāju novada ceļiem

(ID RND 2013/5)

07.05.2013.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

10.05.2013. līdz plkst.16:00

līdz 6600 Ls

Sarunu procedūra tiek veikta saskaņā ar
Publisko iepirkuma likuma 63. panta
pirmās daļas 3. punktu.

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Asfaltbetona iegāde un asfaltbetona segas izveide uz Rugāju novada vidusskolas vieglatlētikas stadiona skrejceļa un tā piebraucamā ceļa

(ID RND 2013/6)

22.05.2013.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

03.06.2013. līdz plkst.12:00

līdz 70 000 Ls

Saistībā ar iepirkuma procedūru

Sandra Kapteine,

tālr. 27803039 ,

saistībā ar iepirkuma priekšmetu

Lauris Krēmers,

tālr. 28606972

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Rugāju stadiona būvniecības pabeigšana

(ID RND 2013/7)

23.05.2013.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

25.06.2013. līdz plkst.10:00

līdz 290 000 Ls

Saistībā ar iepirkuma procedūru

Sandra Kapteine,

tālr. 27803039 ,

saistībā ar iepirkuma priekšmetu

Lauris Krēmers,

tālr. 28606972

Dokumentu komplekts

Pielikums Nr.3

UZMANĪBU! Informējam, ka veikti nolikuma grozījumi.

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanas pakalpojums

(ID RND 2013/8)

05.06.2013.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

17.06.2013.

līdz 3500 Ls

Sarunu procedūra tiek veikta saskaņā ar
Publisko iepirkuma likuma 63. panta
pirmās daļas 2. punktu.

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Žoga iegāde un uzstādīšana

(ID RND 2013/9)

15.07.2013.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

29.07.2013.

līdz 17074,31 Ls

Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs,

tālr. 28664813,

saistībā ar iepirkuma priekšmetu

Lauris Krēmers,

tālr. 28606972

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Rugāju novada vidusskolas katlu mājas izbūve

(RND 2013/10)

17.07.2013.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

29.07.2013

līdz 41 000 Ls

Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs,

tālr. 28664813,

saistībā ar iepirkuma priekšmetu

Imants Briedis,

tālr. 27868332

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Par 2013.gada pavasara plūdu radīto zaudējumu novēršanu Rugāju novada pašvaldības ceļiem

(RND 2013/11)

10.09.2013.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

23.09.2013.

līdz 22 000 Ls

Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs,

tālr. 28664813,

saistībā ar iepirkuma priekšmetu

Andris Barkāns,

tālr. 29342304

Dokumentu komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Rugāju sociālā aprūpes centra būvniecības 2.kārta

(RND 2013/12)

17.09.2013.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

30.09.2013.

līdz 115 000 Ls

Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs,

tālr. 28664813,

saistībā ar iepirkuma priekšmetu

Daina Tutiņa,

tālr. 27800548

Dokumentu komplekts

Pielikums Nr.2

Darbu apjomi

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Rugāju sociālā aprūpes centra būvniecības 2.kārta

(RND 2013/13)

17.10.2013.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

28.10.2013.

līdz 119 900 Ls

Saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs,

tālr. 28664813,

saistībā ar iepirkuma priekšmetu

Daina Tutiņa,

tālr. 27800548

Dokumentu komplekts

Pielikums Nr.5

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr.90009116736

Degvielas iegāde Rugāju novada pašvaldības vajadzībām

(RND 2013/14)

02.01.2014.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

03.02.2014.

līdz 85 000 EUR

Saistībā ar iepirkuma procedūru un iepirkuma priekšmetu

Guntars Pipurs,

tālr. 28664813,

Dokumentu komplekts

Iepirkums pārtraukts:

nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos