Iepirkumu paziņojumi 2012

Iepirkumu paziņojumi

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

Publicēšanas datums

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Paredzamā līgumcena

Informācija

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr. 90009116736

Degvielas iegāde Rugāju novada pašvaldības vajadzībām;

(ID Nr.RND 2012/1)

14.03.2012.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

16.04.2012. līdz plkst.15:00

Līdz 40 000 LVL

saistībā ar iepirkuma procedūru

Inga Gavare,tālr. 27832856, e-pasts: dome@rugaji.lv

saistībā ar iepirkuma priekšmetu

Sandra Kapteine, tālr.27803039

Dokumentu_komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr. 90009116736

Automašīnas iegāde Rugāju novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai;

(ID Nr.RND 2012/2)

13.03.2012.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

29.03.2012. līdz plkst.12:00

Līdz 7 000 LVL

saistībā ar iepirkuma procedūru

Inga Gavare,tālr. 27832856, e-pasts: dome@rugaji.lv

saistībā ar iepirkuma priekšmetu

Valdis Blūms, tālr. 27805482

Dokumentu_komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr. 90009116736

Par produktu iegādi

(ID Nr.RND 2012/3)

14.03.2012.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

16.04.2012.

līdz plkst.15:30

līdz 40 000 LVL

saistībā ar iepirkuma procedūru

Inga Gavare, tālr. 27832856, e-pasts: dome@rugaji.lv

saistībā ar iepirkuma priekšmetu: Rugāju novada vidusskola

Imants Briedis tālr. 27868332

Eglaines pamatskola

Vera Gibala tālr. 26163832

Sociālais aprūpes centrs „Rugāji"

Anna Kukurāne tālr.27821646

Dokumentu_komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr. 90009116736

Malkas iegāde Rugāju novada iestādēm

(ID Nr.RND 2012/4)

22.03.2012.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

26.04.2012.

Līdz 25 000 LVL

saistībā ar iepirkuma procedūru

Sandra Kapteine,

tālr. 27803039,

e-pasts: sandra.kapteine@rugaji.lv

saistībā ar iepirkuma priekšmetu

Rugāju novada vidusskola, bērnudārzs

Imants Briedis

tālr. 27868332

Eglaines pamatskola, Lazdukalna Saietu nams

Andris Laganovskis

tālr. 22481687

Dokumentu_komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr. 90009116736

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada Benislavas ciemā būvniecības papilddarbi

(ID Nr.RND 2012/5 ERAF)

22.03.2012.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

02.04.2012. līdz plkst.12:00

Līdz 10100 LVL

saistībā ar iepirkuma procedūru

Laura Kļaviņa,

tālr. 25623818,

e-pasts: laura.klavina@rugaji.lv

saistībā ar iepirkuma priekšmetu

Andris Barkāns

tālr. 29342304

e-pasts: andris.barkans@rugaji.lv

Dokumentu_komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr. 90009116736

Automašīnas iegāde Rugāju novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai;

(ID Nr.RND 2012/6)

11.04.2012.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

27.04.2012. līdz plkst.12:00

Līdz 7 000 LVL

saistībā ar iepirkuma procedūru

Inga Gavare,tālr. 27832856, e-pasts: dome@rugaji.lv

saistībā ar iepirkuma priekšmetu

Valdis Blūms, tālr. 27805482

Dokumentu_komplekts

Rugāju novada dome;

Reģ.Nr. 90009116736

Rugāju aprūpes centra būvniecība

(ID Nr.RND 2012/7)

14.09.2012.

Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570;

1.stāvā pie sekretāres

25.09.2012. līdz plkst.15:00

Līdz 60 000 LVL

saistībā ar iepirkuma procedūru

Guntars Pipurs 27871004

saistībā ar iepirkuma priekšmetu

Rita Krēmere 29155997

Dokumentu komplekts