Iedzīvotāji

Rugāju novadā uz 2018. gada sākumu savu dzīves vietu deklarējuši 2265 iedzīvotāji, gada nogalē 2206 iedzīvotāji.

RUGĀJU PAGASTĀ1349
LAZDUKALNA PAGASTĀ857
Rugāju ciems533
Skujetnieki131
Benislavā147


VĪRIEŠISIEVIETES
10951111


Rugāju novadā deklarēti 2022 latvieši (91,7% no visiem deklarētajiem iedzīvotājiem), 135 krievu tautības iedzīvotāji, 49 personas ir dažādu tautību pārstāvji.

Novadā ir 343 iedzīvotāji vecumā līdz 18 gadiem, 603 personas virs 60 gadu vecuma, 1260 personas darbspējas vecumā.

Vērtējot pēc ģimenes stāvokļa Rugāju novadā deklarētas 716 personas, kuras ir laulībā, neprecējušies – 1052, šķīrušies 218, 220 atraitņi.

Rugāju novadā 2018.gadā reģistrēts 21 jaundzimušais, no tiem 11 meitenes un 10 zēni. 16 jaundzimušie reģistrēti Rugāju pagastā, 5 – Lazdukalna pagastā.

2018.gadā Rugāju novada Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 5 laulības.

Rugāju novadā 2018.gadā reģistrēti 38 mirušie, no tiem 24 sievietes, 14 vīrieši. 32 no mirušajiem latviešu tautības, 6 krievu tautības iedzīvotāji. Lazdukalna pagastā mirušas 13 personas, Rugāju pagastā 25 iedzīvotāji.

Mirušo vecums:

no 51-60

no 61-70

no 71-80

no 81-90

no 91-100

vīrieši

3

5

4

2

sievietes

1

5

1

9

8