Iedzīvotāji

Rugāju novadā uz 04.10.2011. savu dzīves vietu deklarējuši 2619 iedzīvotāji.

Vīrieši

(kopā 1286)


Sievietes

(kopā 1333)

PILSONĪBA

1257

PILSONIS

1307

29

NEPILSONIS

26

TAUTĪBA

1171

LATVIETIS

1214

95

KRIEVS

99

20

CITA TAUTĪBA

20

DZĪVESVIETA

273

RUGĀJI

308

786

RUGĀJU PAGASTS, t.sk. RUGĀJI

829

500

LAZDUKALNA PAGASTS

504

VECUMS

89

0-7 GADI

80

164

8-18 GADI

159

268

19-30 GADI

224

398

31-50 GADI

320

299

51-70 GADI

306

67

71-90 GADI

231

1

VAIRĀK KĀ 91 GADS

13

VĀRDU TOP 10

138

JĀNIS

ANNA

75

47

PĒTERIS

ANITA

24

38

JURIS

LUCIJA

21

35

ANDRIS

INESE

20

26

ANDREJS

LĪGA

20

24

AIVARS

VALENTĪNA

20

23

EDGARS

BIRUTA

19

20

VALDIS

GENOVEFA

19

19

MĀRIS

KRISTĪNE

19

18

GUNTIS

MARIJA

19

RETĀKO VĀRDU TOP

1(Latvijā 19)

VIKTORIJS

ELIANA

(Latvijā 7) 1

1(Latvijā 7)

VILIJS

GEDVIGA

(vienīgā Latvijā) 1

1(Latvijā 21)

DZINTĀRS

LORGITA

(vienīgā Latvijā) 1

1 (Latvijā 15)

VIJĀRS

NIĀRA

(Latvijā 16) 1

1(Latvijā 8)

VIGORS

VALA

(vienīgā Latvijā) 1

1 (Latvijā 2)

RENETS

VISSIJA

(Latvijā 15) 1

1 (Latvijā 13)

RINARDS

ALONDRA

(Latvijā 7) 1

1 (Latvijā 3)

VENERS

ANDZELMA

(Latvijā 8) 1

1 (Latvijā 3)

JŪLIS

DIANDRA

(Latvijā 5) 1

1 (vienīgais Latvijā)

JANKO


1 (Latvijā 5)

IRENEJS

1 (vienīgais Latvijā)

HEDMUNDS

1 (Latvijā 10)

HENDRIHS

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 06 oktobris 2011 11:15