Hokeja laukums

Lazdukalna hokeja laukums ir izveidots 1994.gadā par valsts (Izglītības un zinātnes ministrijas) projektā „Bērnu un jauniešu rotaļu laukumi” iegūtiem līdzekļiem un Lazdukalna pašvaldības līdzfinansējumu. Pēc vietējo iedzīvotāju iniciatīvas tika izveidotas tribīnes un ierīkots apgaismojums. Hokeja sezonas ilgums atkarīgs no laika apstākļiem, vidēji gadā tas ir 4 mēneši. Treniņus apmeklē mūsu novada iedzīvotāji, kā arī kaimiņu novadu hokejisti. Tiek organizēti dažādi turnīri un spēles.