Hokeja laukums

Lazdukalna hokeja laukums ir izveidots jau 1994.gadā par valsts (Izglītības un zinātnes ministrijas) projektā „Bērnu un jauniešu rotaļu laukumi” iegūtiem līdzekļiem.
Lazdukalna pašvaldība piedalījās ar līdzfinansējumu šajā projektā. Pēc vietējo iedzīvotāju iniciatīvas tika izveidotas tribīnes un ierīkots apgaismojums. Hokeja
sezonas ilgums atkarīgs no laika apstākļiem, vidēji gadā tas ir 4 mēneši. Sezonas laikā treniņi notiek katru dienu, ja vien to laika apstākļi ļauj. Treniņus apmeklē mūsu
novada iedzīvotāji, kā arī kaimiņu novadu hokejisti. Tiek organizēti dažādi turnīri un spēles.