Garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"

Sākotnēji ansamblis 2003.gadā dibināts kā sieviešu vokālais ansamblis.Vadīt to uzaicināta Bērzpiliete Aija Ikstena, kura ansambli vada arī tagad. Pirmos gadus ansambļa repertuārā bijušas tautas dziesmas un šlāgerdziesmas. Ar koncertiem uzstājušās pansionātā, kaimiņu pagastu svētkos, dzejas pēcpusdienā Lazdukalnā un Balvu Amatniecības vidusskolā, Aiviekstes svētkos un daudzos citos pasākumos. Ansambļa meitenes bija sadziedājušās arī ar Bērzpils vīriem: Edgaru Ākuli, Jāni Zelču, Juri Stepanovu, Dzintaru Žīguru un šādā sastāvā dziedāts arī četrbalsīgi.

Pa šiem gadiem ansambļa sastāvs ir nostabilizējies. Tagad tā sastāvā dzied septiņas dalībnieces: Judīte Pasikova, Valda Šmagre, Liena Gabrāne, Silvija Deksne, Olita Loseva, Rudīte Kuzmina un Iveta Birkova.

Īpaši ansambļa meitenes ir aizrāvuši Svētās Mises dziedājumi Skujetniekos, Krišjāņu, Kapūnes un Bēržu baznīcā Ziemassvētkos un Lieldienās, tāpēc arī 2009.gada nogalē ansamblis paliek kā garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte". Tiek dziedāts katoļu draudzes baznīcās, kapusvētkos, krustībās, kāzās arī bērēs un citos svētkos. "Sonātes" meitenes atzīst,ka dziesma liek uz dzīvi skatīties cerīgāk. Viņas notic sev, jo ceļas pašapziņa.

Garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte" 0Garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte" 1