Rugāju novada Eglaines pamatskolas vēsture

1875.gads

tiek atvērta 3-gadīga pamatskola Krišjāņa Bombāna mājā.

1898.gads

no Rūbāniem uz Benislavu atved vecu krogus ēku un pārbūvē par skolu.

1938.gads

– Benislavas skolu pārdēvē par Eglaines skolu.

1948.gads

– skolā notiek pirmais septiņu klašu izglītības ieguves izlaidums.

1959.gads

skolas saime saņem jaunu celtni ar gaišām klasēm, zāli un kabinetiem. Tiek ierīkots ābeļdārzs, iestādīta bērzu birzs, eglīšu dzīvžogs.

1977.gads

– uzcelta tagadējā skolas ēka ar plašu sporta zāli. Skolēniem ir iespēja darboties siltumnīcā un izmēģinājumu lauciņā.

2000.gads

– ierīkots pludmales volejbola laukums.

2004.gads

– pie skolas izveidots stacionārs laukums hokeja spēles cienītājiem.

2005.gads

– uzbūvēta nojumīte un iekārtots rotaļu laukums.

2008./2009.

mācību gads – renovēta sporta zāle, dušas telpas, ģērbtuves, ierīkota telpa trenažieriem, pārveidota foajē telpa un ierīkotas jaunas skolas centrālās durvis, renovēta ēdamzāle, virtuve aprīkota ar jaunām iekārtām, izveidota atpūtas telpa virtuves darbiniekiem, pilnībā nomainīts skolas jumts un notekcauruļu sistēma, nomainīti logi visos kabinetos, saremontēta skolotāju istaba, izveidoti atsevišķi kabineti lietvedim un arhīva uzglabāšanai, renovēti visi sanitārie mezgli, daļēji nomainīta kanalizācijas sistēma, atjaunots ūdens piegādes vads, skolas ēkas pamatiem veikta hidroizolācija.

2009./2010.

mācību gads – renovēti mājturības un tehnoloģiju kabineti meitenēm un zēniem, garderobe, atpūtas telpa kurinātājiem, uzbūvēta katlu māja, nomainīti radiatori visos kabinetos.

2012.gads

pabeigts projekts „Lazdukalna pagasta Eglaines pamatskolas informatizācija”, kā arī saņemts KPFI atbalsts projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Eglaines pamatskolas ēkā” īstenošanai.

2012.gads

20.decembra sēdē (sēdes protokols Nr.19, 13.§) Rugāju novada dome nolēma mainīt Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādes „Eglaines pamatskola” nosaukumu uz „Rugāju novada Eglaines pamatskola”.

Rugāju novada Eglaines pamatskolas vēsture 0Rugāju novada Eglaines pamatskolas vēsture 1Rugāju novada Eglaines pamatskolas vēsture 2Rugāju novada Eglaines pamatskolas vēsture 3