RUGĀJU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE 2012.gada 31.augustā plkst.10.00

Sākas plkst. 10.00

Rugāju novada domes 2012.gada 31.augusta ārkārtas sēdes

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par grozījumiem Rugāju sociālās aprūpes centra amata vienību sarakstā.

2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam.

3. Par Rugāju novada pašvaldības Goda un Atzinības rakstu piešķiršanu.