RUGĀJU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE 2012.gada 29.februārī plkst.14.00

Darba kārtība:
1. Par grozījumiem Rugāju novada domes Kultūras nodaļas amata vienību sarakstā.

2. Par dalību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumos.