RUGĀJU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE 2012.gada 28.jūnijā plkst.11.00

Sākas plkst. 11.00

Rugāju novada domes 2012.gada 28.jūnija ārkārtas sēdes

DARBA KĀRTĪBA:


1. Par nodomu protokola noslēgšanu ar SIA „EcoGamma”.