Rugāju novada domes 2012.gada 28.maija ārkārtas sēde

DARBA KĀRTĪBA:


1. Par zemes gabala iznomāšanu.

2 Par piedalīšanos projektu konkursā "Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni".

3. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.