Deputātu pieņemšanas laiki

RUGĀJU NOVADA DOMES DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

(no 2019. gada augusta līdz 2019. gada decembrim)

KONTAKTINFORMĀCIJARUGĀJU NOVADA DOMES DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

SANDRA KAPTEINE

E-pasts: sandra.kapteine@rugaji.lv
Tālrunis: 26345838


Rugāju novada domē - 10. septembris, 8. oktobris, 12. novembris, 10. decembris - plkst. 11.00 - 13.00
Lazdukalna pagasta pārvaldē - 10. septembris, 8. oktobris, 12. novembris, 10. decembris - plkst. 14.00 - 16.00

ANDRIS LEONS

E-pasts: andris.leons@rugaji.lv
Tālrunis: 26536746


Rugāju novada dome - katru pirmdienu plkst. 9.00 – 10.00
Lazdukalna pagasta pārvaldē - katru otrdienu plkst. 9.00 - 10.00

AGRIS KALNĒJS

E-pasts: agriskalnejs123@inbox.lv
Tālrunis: 26320928


Lazdukalna pagasta pārvaldē - 23. septembris 25. novembris - plkst. 9.00 - 10.00
SARMĪTE PĒRKONE

E-pasts: sarma70@inbox.lv
Tālrunis: 29244970


Sociālās aprūpes centrs “Rugāji” - 27. septembris, 25. oktobris, 29. novembris, 13. decembris - plkst. 10.00 - 12.00
JĀNIS IKSTENS

E-pasts: ikstens05@gmail.com
Tālrunis: 26499473


Rugāju novada dome - 3. oktobris, 5. decembris - plkst. 15.00 - 16.00
KASPARS DUĻEVSKIS

E-pasts: kaspars@qwerty.lv
Tālrunis: 26381088
IVETA ARELKEVIČA

E-pasts: iveta.arelkevica@rugaji.lv
Tālrunis: 26576138


Rugāju novada vidusskolā - ceturtdienās - plkst. 9.00 - 10.00
MARUTA PAIDERE

E-pasts: maruta42@inbox.lv
Tālrunis: 26392515

Rugāju novada domē - katra mēneša trešā ceturtdiena - plkst. 12.00 – 14.00
Lazdukalna pagasta pārvaldē - katra mēneša otrā ceturtdiena - plkst. 12.00 - 14.00

KĀRLIS BRŪVERS

E-pasts: karlis.bruvers@rugaji.lv
Tālrunis: 25717796

Rugāju novada domē - katra mēneša pirmajā pirmdienā - plkst. 10.00 - 12.00