Deputātu pieņemšanas laiki

RUGĀJU NOVADA DOMES DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

(no 2018. gada augustam līdz 2018. gada decembrim)

RUGĀJU NOVADA DOMES DEPUTĀTU KONTAKTINFORMĀCIJA

RUGĀJU NOVADA DOMĒ


(Kurmenes iela 48, Rugāju pagasts, Rugāju novads)

LAZDUKALNA PAGASTA PĀRVALDĒ


(Bērzu iela 8, Benislava, Rugāju novads)

SANDRA KAPTEINE

E-pasts: sandra.kapteine@rugaji.lv
Tālrunis: 26345838

14. augusts, 11. septembris, 9. oktobris, 13. novembris, 11. decembris

plkst. 10.00 - 12.0014. augusts, 11. septembris, 9. oktobris, 13. novembris, 11. decembris

plkst. 14.00 - 16.00

ANDRIS LEONS

E-pasts: andris.leons@rugaji.lv
Tālrunis: 26536746

Katru pirmdienu
plkst. 9.00 - 10.00

Katru otrdienu
plkst. 9.00 - 11.00

IVETA ARELKEVIČA

E-pasts: iveta.arelkevica@rugaji.lv
Tālrunis: 26576138
Iedzīvotājus pieņems Rugāju novada vidusskolā
(Kurmenes iela 87, Rugāju pagasts, Rugāju novads)

2.augusts, 9.augusts, 16.augusts, 23.augusts,
6.septembris, 13.septembris, 20. septembris,
27.septembris,4. oktobris, 11. oktobris, 18.oktobris, 25.oktobris, 1.novembris, 8.novembris, 15.novembris,
22.novembris, 6.decembris, 22. decembris


plkst. 9.00 - 10.00

16. augusts

plkst.11.00 - 12.00

KĀRLIS BRŪVERS

E-pasts: karlis.bruvers@rugaji.lv
Tālrunis: 26525530

6. augusts, 3. septembris, 1. oktobris, 5. novembris, 3. decembris

plkst. 10.00 - 12.00
AGRIS KALNĒJS

E-pasts: agriskalnejs123@inbox.lv
Tālrunis: 26320928

7. augusts, 19. oktobris, 21. decembris
plkst. 9.00 - 11.00

LAURIS KRĒMERS

E-pasts: lauris.kremers@gmail.com
Tālrunis: 28606972

23. augusts, 20. septembris, 18. oktobris, 22. novembris, 20. decembris

plkst. 12.30 - 13.30MARUTA PAIDERE

E-pasts: maruta42@inbox.lv
Tālrunis: 26392515

8.augusts, 20. septembris, 18. oktobris, 22. novembris, 20. decembris

plkst. 12.00 - 14.00

16.augusts, 13. septembris, 11. oktobris, 15. novembris, 13. decembris

plkst.12.00 - 14.00


SARMĪTE PĒRKONE

E-pasts: sarma70@inbox.lv
Tālrunis: 29244970

Apmeklētājus pieņems Kurmenes ielā 8 (SAC “Rugāji“)

17. augusts, 21. septembris, 12. oktobris, 23. novembris, 21. decembris

plkst. 10.00 - 12.00

7. augusts, 17. septembris, 25. oktobris, 15. novembris, 17. decembris

plkst. 16.00 - 17.00


JĀNIS IKSTENS

Tālrunis: 26499473