Deputātu pieņemšanas laiki

1. rinda (no kreisās) - Sarmīte Pērkone (Vienoti novadam), Maruta Paidere (Mūsmājas),
Sandra Kapteine (Vienoti novadam), Laura Kļaviņa (Rugāju novadam būt!), Eduards Stalidzāns
(Vienoti novadam). 2. rinda (no kreisās) - Andris Leons (Vienoti novadam), Agris Kalnējs
(Vienoti novadam), Kārlis Brūvers (Par godīgu Rugāju novadu!), Lauris Krēmers (Rugāju novadam
būt!).RUGĀJU NOVADA DOMES DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

(no 2018. gada janvārim līdz 2018. gada jūnijam)

RUGĀJU NOVADA DOMES DEPUTĀTU KONTAKTINFORMĀCIJA

RUGĀJU NOVADA DOMĒ


(Kurmenes iela 48, Rugāju pagasts, Rugāju novads)

LAZDUKALNA PAGASTA PĀRVALDĒ


(Bērzu iela 8, Benislava, Rugāju novads)

SANDRA KAPTEINE

E-pasts: sandra.kapteine@rugaji.lv
Tālrunis: 26345838

9. janvāris, 13. februāris, 13. marts, 10. aprīlis, 8. maijs, 12. jūnijs
plkst. 10.00 - 12.00


9. janvāris, 13. februāris, 13. marts, 10. aprīlis, 8. maijs, 12. jūnijs
plkst. 14.00 - 16.00

ANDRIS LEONS

E-pasts: andris.leons@rugaji.lv
Tālrunis: 26536746

Katru pirmdienu
plkst. 9.00 - 10.00

Katru otrdienu
plkst. 9.00 - 11.00

KĀRLIS BRŪVERS

E-pasts: karlis.bruvers@rugaji.lv
Tālrunis: 26525530

8. janvāris, 5. marts, 8. maijs, 4. jūnijs
plkst. 10.00 - 11.00
AGRIS KALNĒJS

E-pasts: agriskalnejs123@inbox.lv
Tālrunis: 26320928

22. janvāris, 19. marts, 21. maijs
plkst. 9.00 - 11.00

LAURA KĻAVIŅA

E-pasts: laura.klavina@gmail.com
Tālrunis: 29493124

15. februāris, 15. marts, 19. aprīlis,17. maijs, 21. jūnijs
plkst. 12.00 - 14.00LAURIS KRĒMERS

E-pasts: lauris.kremers@gmail.com
Tālrunis: 28606972

15. februāris, 15. marts, 19. aprīlis,17. maijs, 21. jūnijs
plkst. 12.00 - 14.00MARUTA PAIDERE

E-pasts: maruta42@inbox.lv
Tālrunis: 26392515

18. janvāris, 15. februāris, 15. marts, 19. aprīlis, 17. maijs, 21. jūnijs
plkst. 12.00 - 14.00

11. janvāris, 8. februāris, 8. marts, 12. aprīlis, 10. maijs, 14. jūnijs
plkst.12.00 - 14.00


SARMĪTE PĒRKONE

E-pasts: sarma70@inbox.lv
Tālrunis: 29244970

19. janvāris, 16. marts, 20. aprīlis, 18. maijs,
22. jūnijs
plkst. 16.00 - 17.00

16. februāris plkst. 16.30 - 17.30
23. marts plkst. 16.20 - 17.20
13. aprīlis plkst. 16.20 - 17.20
25. maijs plkst. 16.00 - 17.00
15. jūnijs plkst. 16.00 - 17.00


EDUARDS STALIDZĀNS

E-pasts: eduardsstal@inbox.lv
Tālrunis: 26435674

Iedzīvotājus pieņems Rugāju novada Eglaines pamatskolā (Skolas iela 3, Benislava, Rugāju novads):

16. janvāris, 13. februāris, 13. marts, 10. aprīlis, 15. maijs
plkst. 10.00 - 12.00