Deputātu pieņemšanas laiki

RUGĀJU NOVADA DOMES DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

(no 2018. gada janvārim līdz 2018. gada jūnijam)

RUGĀJU NOVADA DOMES DEPUTĀTU KONTAKTINFORMĀCIJA

RUGĀJU NOVADA DOMĒ


(Kurmenes iela 48, Rugāju pagasts, Rugāju novads)

LAZDUKALNA PAGASTA PĀRVALDĒ


(Bērzu iela 8, Benislava, Rugāju novads)

SANDRA KAPTEINE

E-pasts: sandra.kapteine@rugaji.lv
Tālrunis: 26345838

9. janvāris, 13. februāris, 13. marts, 10. aprīlis, 8. maijs, 12. jūnijs
plkst. 10.00 - 12.00


9. janvāris, 13. februāris, 13. marts, 10. aprīlis, 8. maijs, 12. jūnijs
plkst. 14.00 - 16.00

ANDRIS LEONS

E-pasts: andris.leons@rugaji.lv
Tālrunis: 26536746

Katru pirmdienu
plkst. 9.00 - 10.00

Katru otrdienu
plkst. 9.00 - 11.00

IVETA ARELKEVIČA

E-pasts: iveta.arelkevica@rugaji.lv
Tālrunis: 26576138
Iedzīvotājus pieņems Rugāju novada vidusskolā (Kurmenes iela 87, Rugāju pagasts, Rugāju novads)

Katru ceturtdienu
plkst. 9.00 - 10.00

KĀRLIS BRŪVERS

E-pasts: karlis.bruvers@rugaji.lv
Tālrunis: 26525530

8. janvāris, 5. marts, 8. maijs, 4. jūnijs
plkst. 10.00 - 11.00
AGRIS KALNĒJS

E-pasts: agriskalnejs123@inbox.lv
Tālrunis: 26320928

22. janvāris, 19. marts, 21. maijs
plkst. 9.00 - 11.00

LAURIS KRĒMERS

E-pasts: lauris.kremers@gmail.com
Tālrunis: 28606972

15. februāris, 15. marts, 19. aprīlis,17. maijs, 21. jūnijs
plkst. 12.00 - 14.00MARUTA PAIDERE

E-pasts: maruta42@inbox.lv
Tālrunis: 26392515

18. janvāris, 15. februāris, 15. marts, 19. aprīlis, 17. maijs, 21. jūnijs
plkst. 12.00 - 14.00

11. janvāris, 8. februāris, 8. marts, 12. aprīlis, 10. maijs, 14. jūnijs
plkst.12.00 - 14.00


SARMĪTE PĒRKONE

E-pasts: sarma70@inbox.lv
Tālrunis: 29244970

19. janvāris, 16. marts, 20. aprīlis, 18. maijs,
22. jūnijs
plkst. 16.00 - 17.00

16. februāris plkst. 16.30 - 17.30
23. marts plkst. 16.20 - 17.20
13. aprīlis plkst. 16.20 - 17.20
25. maijs plkst. 16.00 - 17.00
15. jūnijs plkst. 16.00 - 17.00


EDUARDS STALIDZĀNS

E-pasts: eduardsstal@inbox.lv
Tālrunis: 26435674

Iedzīvotājus pieņems Rugāju novada Eglaines pamatskolā (Skolas iela 3, Benislava, Rugāju novads):

16. janvāris, 13. februāris, 13. marts, 10. aprīlis, 15. maijs
plkst. 10.00 - 12.00