Vidējās paaudzes deju kopa "Rugāji"

Vidējās paaudzes dejo kopa Rugājos sāka darboties 1993.gadā. Tā vadītāja bija Inta Sleža, ko pēctam nomainīja Valentīna Grahoļska. Kopš 2003.gada, kad kolektīvu vada Lucija Bukša, Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos esam bijuši trīs reizes. Esam dejojuši Austrijā, Lietuvā, Somijā un Igaunijā. Latvijā esam koncertējuši - Ķegumā, Jaunjelgavā, Skujenē, Litenē, Lubānā, Smiltenē, Kolberģī, Dricānos, Trikātā, Vijciemā, Vecstrūžānos, Viļakā, Balvos

2013.gads ir izvērsies, kā labs sadarbības gads ar folkloras kopu „Rekavas dzintars" (vadītājs Vilis Cibulis). Ir izveidotas horeogrāfijas divām viņu dziedātajām dziesmām- „Aiz azara malni meži" un „Acagrīz, acagrīz.." Ar šīm dejām skatītājiem vēlamies parādīt, ka Latgalē ir ļoti daudz karstasinīgas melodijas, kuru pavadībā var izdejoties no sirds.

Kopējā sadarbība vainagojās ar programmas „Zīdeja pučeitis, zīdeja rūzeitis" prezentāciju 20.aprīlī Lazdukalna saieta namā. Otreiz šī programma tika prezentēta Lasvas Kultūras centrā Igaunijā. Dejotāju prieks bija neviltots, un gandarījums par padarīto divkārt liels.

2014.gada 28.jūnijā deju kopa „Rugāji" kopā ar Rugāju novada pašvaldību rīkos tautu deju festivālu „Lustīgs šur, lustīgs tur...III". Uz kuru ir aicināti draugu kolektīvi no visas Latvijas un kolektīvs Hānjaski no Igaunijas.

Kolektīva mākslinieciskā vadītāja Lucija Bukša

Kontaktinformācija:

lucya_13@inbox.lv

tālr.: 29432582

http://www.kizoa.com/Video-Editor-Movie-Maker/d41524541k3141093o1l1/vpdk-rugji