Aizliegta satiksme transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 10 tonnas uz Rugāju novada autoceļiem​

Aizliegta satiksme transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 10 tonnas uz Rugāju novada autoceļiem​

Rugāju novada dome informē, ka no 2019. gada 18. marta līdz 2019. gada 18. aprīlim tiek aizliegta satiksme transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 10 tonnas uz sekojošiem Rugāju novada autoceļiem:


Nr.p.k.

Autoceļš

Autoceļu posms kilometros

1.

Beņislava – Blāzma

0,000 - 7,624

2.

Liepari – Liepnīte

0,000 - 3,248

3.

Primenes – Cirtums

0,000 - 2,928

4.

Silaines gateris – Liepnīte

0,000 - 6,090

5.

Liepnīte – Patmalnieki

0,000 - 5,140

6.

Gariesili – Drudži

0,000 - 3,470

7.

Silinieki – Skubinova

0,000 - 2,865

8.

Liepnīte – Klitončiki

0,000 - 2,900

9.

Rugāji – Tikaiņi

0,000 - 7,811

10.

Griestiņi – Kozupe

0,000 - 4,330

11.

Kapūne – Klāni

0,000 - 5,100

12.

Rūbāni – Fabriki

0,000 - 2,850

13.

Dubļukalns – Biškāni

0,000 - 1,672

14.

Zeltiņi – Ilganči – Medņi

0,000 - 10,680

15.

Cūksala – Karjers – Čušļi

0,000 - 2,080

16.

Upatnieki – Vēzis

0,000 - 1,971

17.

Vīkšņi – Silenieki

0,000 - 5,083

18.

Egļusala – Žeivinieki

0,000 - 5,677

19.

Čušļi – Kraukļeva

0,000 - 4,360

20.

Griestiņi – Rimstavas

0,000 - 0,570

21.

Drudži – Golvari

0,000 - 2,800

22.

Aizupes apvedceļš

0,000 - 1,400

23.

Gailīši – Bankova

0,000 - 1,920

24.

Upetnieki – Kaņepiene

0,000 - 1,385

25.

Medņi – Biškāni

0,000 - 2,774

26.

Līvāni - Dobenieki

0,000 - 1,532

27.

Pelnupe - Ose

0,000 - 2,036

28.

Ozolnes - Liepari

0,000 - 2,320


Tālrunis informācijai:

Saimnieciskās nodaļas vadītājs Jānis Morozs 27808286;

Saimnieciskās nodaļas vadītāja vietniece Dzidra Šmagre 26382209;

Rugāju novada pašvaldības policijas priekšnieks Uldis Melnacis 27801859.