Projekta„DZĪVO VESELS! – veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotajiem” aktivitātes 2019. gadā

Projekta„DZĪVO VESELS! – veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotajiem” aktivitātes 2019. gadā

Rugāju novada pašvaldība jau no 2017. gada maija, izmantojot Eiropas Sociāla fonda (ESF) un valsts budžeta piešķirtos līdzekļus īsteno projektu Nr. 9.2.4.2/16/I/072 „DZĪVO VESELS! – veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotajiem”, kura mērķis ir veicināt Rugāju novada sabiedrības veselības paradumu maiņu un palielināt personīgo līdzdalību par savu veselību un dzīves kvalitāti, iesaistot veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, izmantojot secīgu veselības veicināšanas pasākumu kopumu, pamatotu ilgtspējīgas attīstības vērtībās.


Projekta darbības laiks plānots līdz 2019. gada 30. jūnijam. Uzsākot jauno gadu ir veiktas iepirkuma procedūras un no janvāra turpinās vingrošanas aktivitātes pirmsskolas grupas un sākumskolas bērniem vecuma līdz 10 gadiem Rugāju novada vidusskolā un Rugāju novada Eglaines pamatskolā, Violetas Dokānes vadībā. Nodarbības paredzētas līdz aprīlim. Lai nodarbības dažādotu, iegādāts vingrošanas inventārs – līdzsvara “upes kalniņi” un “akmeņi”, balansēšanas saliņas, taktīlie diski, balansa spilveni un cits inventārs.


Februāra mēnesī Rugāju novada vidusskolā un Rugāju novada Eglaines pamatskolā tika aizvadīta sirds veselības nedēļa. Pasākuma rezultātā tika izveidota informatīva izstāde ar skolēnu izgatavotiem plakātiem, fotogrāfijām un reklāmām par Sirds veselības tēmu. Lai sagatavotu informatīvo materiālu, no projekta līdzekļiem katrai skolai tika iegādātas nepieciešamās kancelejas preces – A4 un A1 formāta krāsainais papīrs un kartons, līme, šķēres un citi materiāli.


Martā atsāksies fizioterapeita nodarbības, Andra Bačuka vadībā. Trīs šī gada nodarbības notiks 11.03.2019, 18.03.2019 un 25.03.2019 plkst. 20:00 Rugāju sporta centrā, Kurmenes ielā 87a. Laipni lūgti visi vingrot gribētāji, gan arī visi tie, kas vēlas individuālu konsultāciju no fizioterapeita. Līdzi lūgums ņemt maiņas apavus.


23.03.2019. pulksten 14:00 Rugāju novada Lazdukalna pagasta saieta namā norisināsies seminārs “Kas ir veselīgs dzīvesveids?”, kuru vadīsZinaida Logina, ietverot tēmas, kas skar veselīgu dzīvesveidu un cilvēka psiholoģisko stāvokli. Seminārā tiks runāts par to kā būt mierā ar sevi, kā izprast jūtu pasauli un savu uzvedību, kāpēc ēdam par daudz? Tiks ietvertas arī tēmas par dzīves vērtībām, prāta asumu, emocijām un elpošanu, domu spēku un apzinātības treniņu. Kā zināms, tad 90% aptaukošanos saistīta nevis ar endokrīnās sistēmas traucējumiem, bet gan ar pārmērīgu ēšanu, kas saistīta ar psiholoģiskiem faktoriem. Psihologi zina, cik cieši uzturs ir saistīts ar mūsu emocionālajām vajadzībām, mīlestību un saskarsmi. Aicinām visus interesentus, būs iespējama arī individuāla konsultācija ar speciālisti.


Līdz 2019. gada maijam paredzēti vēl 3 semināri, kas veicinātu sabiedrības izpratni par:

1.Onkoloģisko slimību cēloņiem un to profilaksi, īpaši orientējoties uz mērķauditoriju vecumā pēc 54 gadiem;

2.„Aktīva ik diena” – fizisko aktivitāšu nozīme slimību profilaksē;

3.Uztura speciālista seminārs par ēšanas paradumu maiņu kā veselības priekšnoteikumu.


08.04.2019. (konkrēts laiks un vieta tiks precizēti) Benislavā un Skujetniekos tiks organizēts Mobilā sirds veselības kabineta izbraukums. Pasākuma ietvaros plānota kardiologa lekcija iedzīvotājiem par sirds veselības pamatrādītājiem un sirds un asinsvadu slimību profilaksi un sirds veselības rādītāju profilaktiskie mērījumi –asinsspiediens, pulss, cukura līmenis, holesterīna līmenis, ķermeņa masas indekss, kā arī kardiovaskulāro risku noteikšana un ieteikumi.


2019. gada plānā paredzētas arī četras uztura mācības praktiskās nodarbības, kas dalībniekiem palīdzēs atgriezties pie veselīga uztura, paskaidrojot, cik cilvēka organisms jutīgi uztver, neregulāras un nesabalansētas maltītes, kas komplektā ar neveselīgu un mazkustīgu dzīvesveidu, neveicina veselīgu dzīvesveidu. Pirmā uztura praktiskā nodarbība paredzēta 17.04.2019. pulksten 18:00 IK "RŪĶU NAMS" "Rūķīšī", Rugāju pagastā, Rugāju novadā.


Visu nodarbību un aktivitāšu laiki būs pieejams novada mājaslapā www.rugaji.lv, www.facebook.com/rugaajunovads/ ,kā arī informācija tiks izvietota uz informācijas stendiem novada teritorijā. Aicinām visus iedzīvotājus aktīvi iesaistīties projekta aktivitātēs!


Informējam, ka reģistrējoties kādam projekta pasākumam, dalībnieks piekrīt, ka informācija, kas tiek sniegta, var tikt izmantota saziņai par pasākuma norisi. Jūsu personas datu saturošās informācijas apstrāde tiks veikta tikai noteiktos un likumīgos nolūkos. Informējam, ka pasākumu gaita var tikt filmēta, kā arī fotografēta, un šie materiāli tiks izmantoti publicitātes nodrošināšanai, informējot sabiedrību par ES fondu ieguldījumu Latvijā. Reģistrējoties pasākumam un tajā piedaloties, dalībnieks apzinās un piekrīt, ka var tikt fotografēts un/vai filmēts.


Rugāju novada domes projektu vadītāja Linda Kadakovska