Iedzīvotāju zināšanai

Iedzīvotāju zināšanai

Informējam, ka sākot ar 2019. gada 1. februāri VPVKAC Rugājos speciālistes pienākumus pilda Rugāju novada domes sekretāre Arnita Pugača.

Centra darba laiks Rugājos (Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, 1. stāvā):
Pirmdiena9.00 - 12.3013.00 - 17.00
Otrdiena9.00 - 12.3013.00 - 17.00
Trešdiena9.00 - 12.3013.00 - 17.00
Ceturtdiena9.00 - 12.3013.00 - 17.00
Piektdiena9.00 - 12.3013.00 - 17.00

Kontaktinformācija:

Arnita Pugača
Mob.tālr. 66954841
E-pasts: rugaji@pakalpojumucentri.lv

-----

Informējam, ka sākot ar 2019. gada 6. februāri Rugāju novada domes juriskonsultes pienākumus pilda Līga Šustova.

Tālrunis: 64521348
E-pasts: liga.sustova@rugaji.lv