Latgales Gada balva 2018

Latgales Gada balva 2018

2019.gada 26.janvārī Preiļu kultūras centrā notika "Latgales Gada balvas 2018" svinīgā ceremonija. Latgales Gada balva ir balvu pasniegšanas ceremonija, lai godinātu Latgales cilvēkus, organizācijas, uzņēmumus par īpašiem nopelniem un ieguldījumu cilvēka ilgtspējīgā attīstībā, kurā tiek nominēti tie Latgales notikumi, pasākumi vai cilvēku pārstāvji, kuri gada laikā ir devuši nozīmīgu ieguldījumu Latgales labā, ar konkrētu darbu, vērā ņemamiem rezultātiem, akcijām un citiem pasākumiem, kas ir nozīmīgi Latgales reģionam un Latgales atpazīstamībai sabiedrībā.

Esam lepni, ka ”Latgales gada sirds cilvēks” nominanti ir mūsu ļaudis- prāvests Oļģerts Misjūns un Daiga Brezinska.

2017.gada nominācijas ”Latgales Gada aktīvākais seniors” uzvarētāja rugājiete cien. Irēna Paidere šogad Latgales Gada balvas svinīgajā ceremonijā, kā īpašais viesis, bija aicināta pasniegt galveno balvu ”Latgales Gada aktīvākajam senioram 2018”.

Pasākumā ar sirsnīgiem sveicieniem piedalījās Rugāju novada domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine, Kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne un Rugāju novada ļaudis.

Prāvests Oļģerts Misjūns, ar lūgšanu kultūru, dziļu ticību, atsaucību, lēnprātību, vienkāršību, pašaizliedzību un mīlestību kalpo Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes - Aglonas diecēzes draudzes Bēržu Svētās Annas Romas katoļu, Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu, Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds Romas katoļu un Krišjāņu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzēs. Viņa aprūpē ir arī Skujetnieku lūgšanu nams. Oļģerts Musjūns savā ikdienā sludina Evaņģēliju, svēti glabā ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludina un paskaidro. Izjusti sludina morāles principus, spriež par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu. Ar mīlestību izplatī svēto liturģiju, veic dievišķo kultu un svētdara katoļticīgos. Ne mazāk grūts un svētīgs, bet sirds siltuma piepildīts ir prāvesta ikdienas darbs: Sv. Mises celebrēšana, kristīšana, laulāšana, izvadīšana pēdējā gaitā, kapusvētki, ekskursiju vadīšana baznīcās, kur katrai svētbildei, krustaceļa gleznai, altāra rotājumam un pat sliekšņa akmenim ir klāt viņa roka un sirds.


Prāvests jau no pirmsākumiem ir rūpējas par baznīcu sakārtotību un pievilcīgumu. Viņa virsvadībā, nolūkā saglabāt kultūrvēstursiko mantojumu, tiek rakstīti projekti, veikti kapitālremonti un labiekārtošanas darbi baznīcās un to apkārtnēs.

Prāvests Oļģerts Misjūns ir sirds cilvēks, kurš ar savu sirds siltumu, vienkāršību, sirsnību un mīļumu atroda pieeju maziem bērniem un spurainiem pusaudžiem. Viņš dod motivāciju jauniešiem, izprot vidējās paaudzes ļaužu rūpes un ar ieinteresētību, viedumu un garīgu atbalstu ir klātesošs senioru dzīvēs. Kontaktā ar prāvestu, katrs izjūt patiesas rūpes, gādību un mīlestību. Neskaitami daudz labiem un svētīgiem darbiem prāvests ir mudinājis skolas bērnus un jaunatni, apmeklējot Bērzpils, Eglaines un Rugāju skolas, visu vecumu ļaudis, apmeklējot pašvaldību pasākumus. Nenovērtējams ir prāvesta ieguldījums Saļmu dziedāšanas tradīciju saglabāšanā, kas no 2017.gada ir iekļauta UNESCO mantojuma sarakstā. Tik pat būtiska ir Maiju dziedājumu tradīciju saglabāšana. Draudzes ļaudis ir pateicīgi prāvestam par Roratu misi (šīs mises tradīcijas daudzviet jau izzūd).

Prāvests ir atjaunojis daudzas tradīcijas, katrā dievkalpojumā radot Dieva klātbūtnes, mīlestības un svētku sajūtu. Lai dzirdētu prāvesta Oļģerta Misjūna pārdomātos sprediķus un baudītu viņa klātbūtni, ļaudis sabrauc ne tikai no vietējās un tuvākajām darudzēm, bet arī no visas Latvijas.

Prāvestam Oļģertam Misjūnam piemīt prasme radīt dažādas iespējas katoļu ticīgajiem bagātināt savu garīgo pasauli, darīt labdarības un žēlastības darbus, būt Latvijas un novada patriotiem. Iedvesmo cilvēkus labiem, paliekošiem darbiem, rādot personīgo piemēru.

Prāvests Oļģerts Misjūns ir īpašs, izcils cilvēks, kurš ar savu darbu, tēlu un piemēru iedvesmo citus, strādā Latgales labā, saglabā kultūrvēsturisko mantojum, kristietības tradīcijas, sekmē izaugsmi, mīl savu darbu, ar patiesi dziļu sirds siltumu, rūpēm un mīlestību, nesavtīgi vienmēr steidz palīdzēt citiem. Viņš ir Latgales un Latvijas dārgums.


Daiga Brezinska audzina 3 mazus bērnus un ar savu dzīves paraugu ir ļoti iedvesmojoša un ir izcils piemērs citiem.

Saudzīgi rīkojoties ar ierobežotiem naudas līdzekļiem, ģimene aktīvi ceļo pa Baltiju, piedalās dažados sporta pasākumos (Venspilī, Jelgavā, Rīgā, Valmierā, Siguldā u.c.) un var lepoties ar meitiņas Alīnas uzvaram (sava vecuma grupā) Rēzeknes pusmaratona un Jelgavas nakts pusmaratonā. Ģimenes pūrā ir ļoti skaista medaļu kolekcija. Sacensībās iegūtā pieredze ir bijusi par pamatu Daigas brīvprātīgajam darbam un mecenātismam. Daiga jau daudzu gadu garumā, nesavtīgi, par saviem līdzekļiem, organizē sporta, kultūras un izglītojošus pasākumus visas skolas bērniem. Piemēram, 2018.gada Latvijas valsts simtgades kontekstā organizēja sportisku, aktīvu un vērtīgu (Latvijas ģeogrāfiju izzinošu) pasākumu "Izskriesim Latviju Rugāju novadā!", kurš priecēja visus Eglaines skolas bērnus, pedagogus, vecākus un pat vecvecākus. Pasākuma nobeigumā katram skolēnam bija sarūpēta dāvana, kurā bija arī pašražotās elkoloģiskās sulas. Šis skaistais patriotiskais pasākums tika atspoguļots Latvijas valsts 100 gades mēdijos, Latvijas Tautas sporta asociācijas mājas lapā un sociālajos tīklos. Latvijas Tautas sporta asociācija pagodinošā pasākumā par sportiska un aktīva dzīvesveida popularizēšanu, Daigai Brezinskai izteica Pateicību.

Daiga ar patiesu prieku un interesi brīvprātīgi, jau daudzu gadu garumā atbalsta skolas iniciatīvas un pati ģenerē dažādas idejas, lai atvieglotu un darītu krāšņāku skolas darbu. Ved skolēnus ekskursijās, organizē Veselības un Sporta nedēļās ar dažādām aktivitātēm un skolas bērnus cienā ar pašaudzētiem veselīgiem augļiem un dārzeņiem. Daiga vairākus gadus darbojās arī Ekopadomes sastāvā.

Rugāju novada pašvaldība un skola ir augstu novērtējusi Daigas Brezinskas filantropiju, brīvprātīgo darbu, mecenātismu un vairākkārt apbalvojusi, kā sadarbības partneri un skolai draudzīgāko ģimeni.

2018.gada nogalē par ieguldījumu Eiropas Sporta nedēļas popularizēšanā Daiga un Eglaines pamatskola saņēma pagodinošu Latvijas Sporta federācijas padomes Pateicību.
Japiebilst, ka Brezinsku ģimenes interešu lokā ir arī daudz un dažādi kultūras pasākumi. Regulāri tiek apmeklēti muzeji, radošās darbnīcas, svinēti Latvijas gadskārtu un dzimtas godi, klāts Baltais galdauts, apmīļoti Latvijas dižkoki, pētīta dzimtas vēsture u.c. Pēc iespējām, Daiga visur iesaista arī citus.

Daigai Brezinskai par ģimenes vērtību kopšanu un popularizēšanu 2018.g. ir izteikta Latvijas Goda apļa Pateicība un piešķirts Goda saimnieces tituls. 2018.gadā Brezisnku ģimene tika iekļauta Latvijas Goda ģimeņu sarakstā.

Daiga Brezinska ar ilgstošu, patstāvīgu, nesavtīgu, brīvrātīgo darbu, mecenātismu, filantropiju, ar radošo un originālo pieeju, ar konkrētiem darbiem, to aktualitāti un vērā ņemamiem rezultātiem, vairojot labklājību un akcentējot pozitīvo, ar savu nozīmīgo pienesumu sabiedrībai, ir veikusi Latgales atpazīstamību un ir izcils paraugs un piemērs visai sabiedrībai un jo īpaši jauniešiem.

Apsveicam Oļģertu Misjūnu un Daigu Brezinsku!


Foto skatīt šeit.