Apbalvoti akcijas “100 darbi Latvijai” dalībnieki no Rugāju novada

Apbalvoti akcijas “100 darbi Latvijai” dalībnieki no Rugāju novada

Gaidot Latvijas valsts simtgadi, SIA “ZAAO” aicināja iesaistīties akcijā “100 darbi Latvijai” un paveikt brīnišķīgus un vērtīgus vides labiekārtošanas, izdaiļošanas un vides izglītības darbus, lai mūsu valsts dzimšanas dienu svinētu skaistā un sakārtotā vidē. Ar radošiem vides labiekārotšanas risinājumiem priecēja gan izglītības iestādes, gan pašvaldības, gan uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas. Akcijai kopā tika pieteikts 172 darbs, tostarp savus vērtīgos vides labiekārtošanas darbus, kuri nesīs prieku ne tikai ikdienā, bet arī nākamajām paaudzēm pieteica arī Rugāju novads.

2019. gada 24. janvārī, Rugāju novada domes sēžu zālē pulcējās pieteikto darbu veicēji, lai saņemtu pateicības par dalību akcijā, kuras pasniedza projekta “100 darbi Latvijai” vadītāja Dženita Katiša.

Paveiktie darbi Rugāju novadā:

Gatavojoties Latvijas simtgadei, LU AVIV, VISC, Balvu Valsts ģimnāzija un Rugāju novada vidusskola kopīgi ir uzsākusi akciju „Simtozolu meži simtgadu Latvijai” ar aicinājumu ikvienam veidot ozolu stādījumus mežos, pilsētās, pie mājām, sabiedriskos apstādījumos – visur, kur tas ir nozīmīgi katram no mums un visiem kopā. Pirmais 100 ozolu mežs jau aug Rugāju novadā un tas tika stādīts 2016. gada 22. – 23. aprīlī Lielās talkas ietvaros.


Rugāju novada vidusskolas 4. klases audzēkņi (tagad 6. klases audzēkņi) izgudroja un radīja paši savus rotaļu laukumiņa sargus. „Mūsu skola atrodas Rugājos, skaistās Vārnienes upes ielokā. Netālu no upes atrodas visu skolēnu iemīļots, rotaļām un kāpelēšanai iekārtots laukums. Lai gan skolotāji pieskata draiskos skolēnus laukumiņā, taču drošības nekad nevar būt daudz, un tāpēc mēs esam radījuši papildus drošību – esam izgudrojuši Rotaļu laukumiņa sargus! Rotaļu laukumiņa sargus esam apveltījuši ar burvju spējām – mūs sargāt. Ar vecāku un skolotāju palīdzību gar upes krastu izveidojām īstu, košu koka sētiņu, ko paši apgleznojām ar jaukiem cilvēciņiem – Rotaļu laukumiņa sargiem, kas rūpēsies par mūsu drošību. Mūsu Latvija ir šeit, Rugājos. Mums tā sākas tieši šeit. Un tieši šeit mēs paši izaugsim arī par Latvijas sargiem!” pārliecināti skolēni.


Atver skapi! Apģērbs lieks? Padod tālāk! Citiem prieks! Tieši ar šādu saukli Rugāju novada vidusskolas 10.-12. klases skolēni iesaistījušies projektā ”Jaunie vides līderi“. Tā ietvaros veikts pētījums “Apģērba aprite Rugāju novada vidusskolas 5.-12.klašu izglītojamo ģimenēs” un radusies iecere Rugāju pagastā labiekārtot apģērbu maiņas vietu “Atver skapi!”. Dotajā brīdī pagastā ir telpas, kur bez maksas var paņemt lietoto apģērbu, taču tās nav apkurinātas un nepieciešams kosmētiskais remonts. Tāpat iedzīvotāji nezina, ka šajā vietā apģērbu var ņemt ikviens, kā arī trūkst informācijas, ka apģērbu, kas pašam vairs nav vajadzīgs, šajā vietā ikviens var arī atstāt. Jaunieši apņēmušies izvietot publisku plakātu ar saukli, aicinot pagasta iedzīvotājus sakārtot savus drēbju skapjus un nevajadzīgo nest uz apģērbu maiņas vietu “Atver skapi!”


Ziemeļlatgale ir bagāta ar mežiem un dabas resursiem, taču tie nav pietiekami apzināti un atklāti ne iedzīvotājiem, ne potenciālajiem ceļotājiem. Lai veicinātu dabas vērtību atpazīstamību Ziemeļlatgalē, Rugāju, Balvu, Kārsavas, Viļakas un Baltinavas novadu pašvaldības apvienojās kopprojektā “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb Atklāj dabas pētnieku sevī!”. Cildinot Latvijas un īpaši Ziemeļlatgales dabas skaistumu un daudzveidību, vesela gada garumā notika dažādi interesanti dabas izziņas pasākumi visām paaudzēm, tapa tūrisma ceļvedis “Loba doba Zīmeļlatgolā”, kurā apkopota informācija par dabas teritorijām, īpaši izceļamām ainavām un skaistām vietām atpūtai, velotūristiem noderīga informācija, kā arī pasākumi, kas saistīti ar dabu un, protams, ieteikumi videi draudzīgai atpūtai. Īpaši interesanta izvērtās piecu vides instalāciju objektu uzstādīšana katra novada teritorijā. Tie veidoti kā četru dabas stihiju atspulgi –uguns, ūdens, gaiss, zeme, kas interaktīvā veidā pievērš uzmanību vides aizsardzībai, aicina pētīt un iepazīt dabu, tās neaptveramo spēku un daudzveidību. Kārsavā tapa vides instalācija par tēmu „Uguns stihija” , Balvos – gaiss, Viļakā – ūdens, Baltinavā – zeme, bet Rugājos – vides instalācija „Loba doba”, kas ir visu stihiju simbioze.

Darbu ar nosaukumu “Labsajūtai, skaistumam un priekam!” pieteica Rugāju novada vidusskolas Eglaines pamatskolas skolēni. 2017.gada nogalē tika apstiprināts Lauku atbalsta dienestā iesniegtais projekts „Bērnu rotaļzemes „Čiekuriņš” izveide Benislavā”, kas atradīsies līdzās Rugāju novada Eglaines pamatskolai. 1.-9. klašu nolēma apvienot spēkus, lai rotaļzemes teritorija tiktu labiekārtota un papildināta vēl ar āra sporta inventāru – līdzsvara celiņu, sajūtu taku. 5.-9.klašu zēni apņēmā izgatavot rotaļu zemes „Čiekuriņš” uzrakstu, kā arī līdzsvara celiņu no koka bluķīšiem un karkasu sajūtu takai. Savukārt sākumskolas skolēni cītīgi vāca dabas materiālus sajūtu takai, bet 5.-9. klašu meitenes audzēs puķu stādus un ierīkos puķu dobes. Bērnu rotaļzeme „Čiekuriņš” nu ir publiski pieejama ikvienam interesentam.Apbalvoti akcijas “100 darbi Latvijai” dalībnieki no Rugāju novada 0Apbalvoti akcijas “100 darbi Latvijai” dalībnieki no Rugāju novada 1Apbalvoti akcijas “100 darbi Latvijai” dalībnieki no Rugāju novada 2Apbalvoti akcijas “100 darbi Latvijai” dalībnieki no Rugāju novada 3Apbalvoti akcijas “100 darbi Latvijai” dalībnieki no Rugāju novada 4Apbalvoti akcijas “100 darbi Latvijai” dalībnieki no Rugāju novada 5