Parāda apgūto un priecē ar ģitārspēli

Parāda apgūto un priecē ar ģitārspēli

18. decembra vakarā Rugāju jauniešu iniciatīvu - interešu centrā valdīja muzikāla atmosfēra, jo arī šogad, laikā pirms Ziemassvētkiem, jaunieši sniedza koncertu, spēlējot ģitāras un dziedot dziesmas.

Ģitārspēli Rugāju Jauniešu iniciatīvu – interešu centrā var apgūt jau otro gadu. Interesenti reizi nedēļā, pasniedzēja Grigorija Gorodko (Gregs) vadībā, apgūst akordus, ritmu un mācās dziesmas. No šī gada oktobra līdz decembrim, mūzikas instrumenta spēlēšanu apguva pieci jaunieši. To, ka šis mūzikas instruments ir kā radīts tā spēlētājiem, viņi patiešām pierādīja, jo ikreiz, skanot jau pirmajiem dziesmas akordiem, klātesošie bija gatavi dziedāt līdzi. Prieks par vecākiem, kuri ir lielākie līdzjutēji bērnu panākumiem.