Norisinājusies Rugāju novada attīstības programmas domnīca

Norisinājusies Rugāju novada attīstības programmas domnīca

2018. gada 16. augustā Rugāju novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par Rugāju novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu” Nr. 143. Atbilstoši pieņemtajam lēmumam, ir paredzēts izstrādāt pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu turpmākajiem 7 gadiem, kurā tiks noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumi pašvaldības ilgtermiņa uzstādījumu īstenošanai.

Šī gada 12. decembrī Rugāju tautas namā tika aicināti uzņēmēji, lauksaimnieki, biedrības, jaunieši, vidējā paaudze, pensionāri, visi novada iedzīvotāji, kam rūp novada attīstība turpmākos 7 gadus, lai piedalītos Rugāju novada attīstības programmas domnīcā.

Pasākuma laikā tika izanalizēti aptaujas rezultāti (aptauju interesentiem bija iespējams aizpildīt gan elektroniskā, gan drukātā formātā visa oktobra un novembra mēneša garumā), kā arī norisinājās darbs grupās, kurās ikviens varēja iesaistīties ar savām idejām novada attīstības uzlabošanai.


Norisinājusies Rugāju novada attīstības programmas domnīca 0Norisinājusies Rugāju novada attīstības programmas domnīca 1Norisinājusies Rugāju novada attīstības programmas domnīca 2Norisinājusies Rugāju novada attīstības programmas domnīca 3Norisinājusies Rugāju novada attīstības programmas domnīca 4