Līgosim un atpūtīsimies Rugāju novadā

Līgosim un atpūtīsimies Rugāju novadā

Aicinām Līgo svētkus pavadīt Rugāju novadā!

Visiem kopā būs iespēja gūt lustīgu svētku sajūtu 22.jūnijā plkst. 20.00 Rugāju parkā, kur norisināsies Līgo svētku ielīgošanas pasākums "Rotā, Saulīt, rotādama". Piedalīsies mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi - SDK "Ezerrieksts", sieviešu deju kopa "Junora", VPDK "Rugāji", Marta Kočāne, Benislavas etnogrāfiskais ansamblis, Senioru deju kopa "Tonuss", Bērnu deju kolektīvs "Ķipariņi", Rugāju jauniešu deju kolektīvs u.c.

Taču 23.jūnijā plkst. 22.00 būsiet gaidīt Rugāju parkā uz kopīga Jāņu ugunskura iedegšanu un ballēšanu kopā ar grupu "Kontrasts". Ieeja brīva uz pasākumiem brīva.


Iespēja vērot un piedalīties starptautiskās bezceļa sacensībās!

Nolīgojuši svētkus, summinājuši Līgas un Jāņus, pozitīvā noskaņojumā visi tiek aicināti doties uz Rugāju novada Medņu trasi, kurā no 25. jūnija – 26. jūnijam notiks starptautiskas bezceļa sacensības.

Sestdien, 25. jūnijā
plkst. 11.00 starts ATV “Canam Trophy 2016” kausa izcīņā
plkst. 19.00 Dubļu skrējiens (dalības maksa 3,00 euro)
plkst. 22.00 balle kopā ar grupu “Galaktika” un R.P.M.
Svētdien, 26. jūnijā
plkst. 10.00 starts “Canam Trophy 2016“ kausa izcīņā

Ieeja: ziedojums 5,00 euro (summā iekļautas divu dienu sacensības un ieeja uz vakara balli).
Vairāk informācijas - http://www.canamtrophy.lv/styled-4/ vai pie sacensību organizatoriem Jāņa Auziņa, tālrunis 29149202 un Mārtiņa Lilienfelda, tālrunis 26413903.


Esiet aktīvi un apmeklējiet pasākumus Rugāju novadā!
Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai par pasākumu norisi arī www.rugaji.lv