Norisinājusies Rugāju novada uzņēmēju un lauksaimnieku balle 2018

Norisinājusies Rugāju novada uzņēmēju un lauksaimnieku balle 2018

Šī gada 1. decembrī Rugāju novada uzņēmēji un lauksaimnieki tika aicināti uz svinīgu un skaistu kopā būšanas brīdi Lazdukalna saieta namā. Pasākuma ietvaros tika pasniegtas nominācijas “Paldies, uzņēmējam”, godināti novada darbīgākie cilvēki, un, baudot saksofona spēli, vedās arī saviesīgas sarunas un dejas.

Nominētie uzņēmēji kā balvu arī šogad saņēma “Pilnības ragu”, kas ir pārpilnības un bagātības simbols, izgatavots no cēla materiāla porcelāna - Vecpiebalgas porcelāna fabrikā, tādejādi simboliski atgādinot nominantiem, ka, lai gan šogad viņi sasnieguši zināmu pilnību savā uzņēmējdarbībā, taču tā uzvara ir trausla kā porcelāns un prasa mērķtiecīgu darbu, lai to noturētu turpmākajos gados.


PIEŠĶIRTĀS NOMINĀCIJAS


1. Lielākais darba devējs Rugāju novadā

Lielākais darba devējs Rugāju novadā ir SIA “Silmači”. Pēc Valsts ieņēmumu dieneste sniegtajiem datiem, šis uzņēmums ir sociāli atbildīgākais uzņēmums novadā, ko vada valdes priekšsēdētājs Ainārs Birkovs un nodrošina darba vietas 32 darbiniekiem. Uzņēmums, kas gadu gaitā pierādījis sevi kā stabilu, augošu, investējošu uzņēmumu. Pamatdarbība - autotransporta pakalpojumi.


2. Lielākais darba devējs Rugāju novadā

Kā otrais lielākais darba devējs ieteiktsno VID apbalvošanai ir Latgales reģinālais atbalsta centrs “ Rasas pērles”. Priecājamies un lepojamies, ka tieši Rugājos atrodas vieta, kur tiek sniegts atbalsts krīzē nonākušām ģimenēm gan no Latgalesgan citiem reģioniem. 30 darbinieku komanda ar lielu atbildību uzticētos pienākumus veic centra vadītājas Ilzes Andžas vadībā.


3. Lielākais nodokļu maksātājs

Lielākais nodokļu maksātājs - Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība “Linda”. Uzņēmums, kas reģistrēts pirms vairāk nekā 25 gadiem un veiksmīgi darbojas dzīves gudrā valdes priekšsēdētāja Staņislava Kareļa vadībā. Mūsu un citu novadu mazie un vidējie piena ražotāji ir sadarbības partneri “Lindai”. Esam pateicīgi uzņēmumam, ka sadarbības rezultātā ir iespēja savu saražoto realizēt, kā arī “Linda” ir trešais lielākais uzņēmums - darba devējs novadā.


4. Lielākais nodokļu maksātājs

Viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem novadā ir zemnieku saimniecība “Kalmes” Lazdukalna pagastā. Saimnieki Iveta un Ilgonis Zizlāni darbojas daudznozaru uzņēmumā, kura pamatdarbība ir mazumtirdzniecība, kā arī lauksaimnieciskā ražošana un lauksaimniecības tehnikas tirdzniecība. Uzņēmējus raksturo īpašības - atsaucība, izpalīdzība, sadarbība.


5. Gada inovatīvākais uzņēmums

SIA “Metta Steel” - Margita Štāle-Krēmere un Andris Gals

Jauns uzņēmums, kas reģistrēts 2018.gadā. Uzņēmums specializēsies industriālā dizaina mēbeļu un interjera priekšmetu ražošanā. Apvienojot dažādus materiālus, tiks radīti ekskluzīvi un dizainiski skaisti izstrādājumi. Izmantojot ražošanas principu, kas citur Eiropā ir ļoti populārs - vispirms tiks dizainēts un konstruēts attiecīgais produkts, pēc tam katru elementu saražos kāds savas jomas profesionālis. Uzņēmums “METTA STEEL” ir kļuvis par Rēzeknes biznesa inkubatora dalībnieku. Inkubatora atbalstu un tā līdzfinansējumu vēlas izmantot zīmola radīšanai, mārketinga pakalpojumu saņemšanai, dalībai izstādēs u.c.


6. Gada jaunais uzņēmējs Rugāju novadā

Gada jaunais uzņēmējs Arvis Boroduška. 2018. gadā, ar LEADER projekta finansējuma atbalstu, autoservisa pakalpojumu sniegšanu uzsācis Arvis Boroduška un dara to savās dzimtajās mājās Dreimanovā. Arvis arī vienlaicīgi turpina studijas Rēzeknē.


7. Gada novada tēla popularizētājs

Biedrība Silenieku skola - aizvadītajā vasarā Rugāju novads ir kļuvis par vēl vienu tūrisma vietu bagātāks. Skaistā, sakoptā priežu sila ielokā, pagātnes skolas auras ieskauta, ciemiņus viesmīlīgi sagaida kādreizējā Silenieku skola. Līgas, Arta un Aijas izdoma ieraugāma un baudāma ik uz soļa. Īpašu prieku šajā sakoptajā apkārtnē var gūt bērni, kur baskāju takā var izjust dažādas sajūtu gammas, kā arī dažādas sportiskas aktivitātes pārsteigs ikvienu ciemiņu.


8. Gada sadarbības partneris

Sadarbības partneris ar kuru pašvaldībai izveidojusies laba sadarbība 2018. gadā ir novada uzņēmējs Raivis Kļaviņš. Raivi raksturo cilvēciskās īpašības kā akurātums, centība, precizitāte. Pateicoties Raivja darbīgajām rokām un prasmēm, novadā sakārtota infrastruktūra - atremontēts sociālais dzīvoklis Skujetniekos, Eglaines pamatskolā pagrabstāvam renovēta hidroizolācija un lietusūdeņu atvades sistēma un kosmētiski atremontēti četri kabineti pamatskolā.


9. Gada ražotājs Rugāju novadā

Gada ražotājs “Pupāji”– Andrejs Bērziņš, daudznozaru saimniecība, darbības veidi- kokmateriālu ražošana un lauksaimniecībā- graudaugu audzēšana. Labības lauki tiek kopti ar atbildību un mīlestību pret savu zemi, tāpat kā dzimtā sēta, kas bijusi nominēta konkursā kā sakoptākā saimniecība. Andreja uzņēmums daudzu gadu garumā rada pievienoto vērtību Latvijas zaļajam zeltam - koksnei, ražojot taras dēlīšus.


10. Lielākais svaigpiena realizētājs Rugāju novadā

Lielākais svaigpiena realizētājs- pēc Lauksaimniecības datu centra datiem ir zemnieku saimniecība “Silarozes 1”. Romānu ģimene, saimnieki Sandris un Svetlana, savu saimniecību un ražīgās piena devējas izlolojuši daudzu gadu garumā, veicot un izkopjot ciltsdarbu, pašiem mācoties dažādas dzīves prasmes un gudrības. Saimniecības attīstībā veiksmīgi ieguldīti un realizēti ES līdzekļi, prasmīgi un pārdomāti veicot darbu plānošanu. Saimniecības darbos lieli palīgi ir meitas Alise un Annija.


11. Lielākā gaļas zīdītājgovju ganāmpulka īpašnieks

Lielākā gaļas zīdītājgovju ganāmpulka īpašnieks - zemnieku saimniecība "Viļumene", saimnieki Maija un Juris Vidomski. Neatlaidīgi, soli pa solim izveidojuši un attīstījuši liellopu gaļasganāmpulku. Maiju un Juri raksturo darba mīlestība, gādība un rūpes pret dzīvniekiem, zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamības gadījumā tiek sniegtas arī citiem lopkopjiem.


12. Gada ģimenes uzņēmums

Gada ģimenes uzņēmums zemnieku saimniecība “Jaun - roziņas”. Saimniecību Mairita Romanovska pārņēmusi no saviem vecākiem. Sakopti lauki, mājas, ražīgs slaucamo govjupulks, kas gadu gaitā pieaudzis un tiek ražots svaigpiens. Arvien, kad ir iespējas, tiek paplašināti apsaimniekojamie lauki, iekoptas jaunas lauksaimniecības zemju platības. Saimniecībā darbos tiek iesaistīta visa ģimene, arī jaunā paaudze .


13. Gada simpātiju balva uzņēmējdarbībā

Simpātiju balvu uzņēmējdarbībā par uzcītību pasniegta Inesei Brezinskai un Dainim Kaņupam- Kanapeņum. Neatlaidīgi, nebaidoteis no grūtībām, liekot lietā prasmes un darbu, jaunieši sasniedz nospraustos mērķus, siltumnīcu kultūru- dārzeņu, ogu un augļu audzēšanu, pārstrādi un realizāciju.


Foto skatīt šeit.