Rugāju novada pašvaldība izsludina konkursu "Skaistākais Ziemassvētku noformējums"

Rugāju novada pašvaldība izsludina konkursu

Konkursa mērķi ir rosināt Rugāju novada iedzīvotāju interesi par novada vizuālo tēlu Ziemassvētku un gadu mijas laikā, kā arī veicināt iedzīvotāju, nekustamo īpašumu īpašnieku (nomnieku) vai apsaimniekotāju, uzņēmēju un iestāžu aktīvu līdzdalību svētku noformējuma veidošanā.

KONKURSA NOLIKUMS