Seminārs uzņēmējiem, darba devējiem “Uzņēmējdarbības vides regulējums. Biežāk pieļautās kļūdas”

Seminārs uzņēmējiem, darba devējiem  “Uzņēmējdarbības vides regulējums. Biežāk pieļautās kļūdas”

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs aicina uz informatīvu semināru uzņēmumu, organizāciju pārstāvjus, lai saņemt aktuālo informāciju par valsts normatīvā regulējuma aktualitātēm, izmaiņām un tematiskās pārbaudēs biežāk konstatētajām nepilnībām. Papildus tiks sniegta informācija par būtiskākajām prasībām uzņēmumiem pretendējot uz Latgales Speciālās ekonomiskās zonas nodokļu atlaidēm.


Seminārā kā lektori piedalās:

Valsts ieņēmu dinesta nodokļu kontroles daļa

Valsts darba inspekcija

Valsts ugundrošības un glābšanas dienests

Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde


Pasākumu norises vietas:


Daugavpils:

04.12.2018 plkst. 13:00 – 16:00Dobeles iela 30 (Daugavpils novada KN)


Rēzekne:

06.12.2018 plkst.13:00 – 16:00 Atbrīvošanas aleja 95 (Rēzeknes novada mazā zāle)

Dalība pasākumā bezmaksas


Lūdzam veikt reģistrāciju sekojošās saiknēs:

Daugavpils – https://goo.gl/forms/S3jyaSfMAITz9CdS2

Rēzekne -https://goo.gl/forms/gr0KLp9bOSfa3OdM2