Rugāju novada uzņēmēju un lauksaimnieku balle 2018

Rugāju novada uzņēmēju un lauksaimnieku balle 2018