Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru speciālistu seminārs Balvos

Valsts un pašvaldību vienoto klientu  apkalpošanas centru speciālistu  seminārs Balvos

2018. gada 24. oktobrī Balvu novada muzejā norisinājās Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru speciālistu seminārs par mācību kursu “Efektīva komunikācija ar klientu dažādos saziņas kanālos”. Semināru apmeklēja speciālisti no Balvu, Gulbenes, Baltinavas, Ciblas, Viļakas, Rēzeknes un Cesvaines novadiem, no Rugāju novada mācību kursu noklausījās Rugāju Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas speciāliste Laura Konivale.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis iepazīstināja un atgādināja, ka viens no svarīgākajiem jautājumiem ir atpazīstamības veicināšana sabiedrībā. Ja sabiedrība ir informēta par centra plašo “pakalpojumu grozu”, tad var to arī pilnvērtīgi izmantot katrs Rugāju novada iedzīvotājs, griežoties Rugāju un Benislavas Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros pie speciālistēm.
Mācību kursa mērķis bija veidot vienotu un padziļinātu izpratni par efektīvu komunikāciju ar klientu dažādos saziņas līdzekļos: vai tā ir tikšanās ar klientu klātienē, konsultēšana pa tālruni, e-sarakste vai plašsaziņas līdzekļu izmantošana. Kursa pamatā bija iemācīties identificēt klientu, lai spētu izprast vēlmes un sniegt nepieciešamo pakalpojumu.
Svarīgākā atziņa, ko guva speciālistes mācību kursa ietvaros bija par saziņu, lai tā būtu efektīva ar klientu laikmetā, kad mainās komunikācijas formas, būtiski apzināties, ka efektīvas klientu apkalpošanas pamatā ir zināšanas un atbildība, inteliģence, savstarpējās attiecības, godīgums un cieņa, tolerence un iecietība, kā arī sadarbība.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Rugāju un Benislavas Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas speciālistes gaida ikvienu klientu centrā.


Rugāju Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciāliste Laura Konivale