Latvijas valsts simtgades pasākumi Rugāju novadā

Latvijas valsts simtgades pasākumi Rugāju novadā

11. novembrī plkst. 16.00 Rugāju tautas namā

Erudīcijas spēle “Es mīlu Tevi, Latvija”. Aicinām iedzīvotājus veidot ģimeņu, draugu, darba kolektīvu, lauksaimnieku, uzņēmēju utt. komandas 4 cilvēku sastāvā un pieteikt līdz 5.novembrim pa tālr. 28384855 (Gunta) vai 27822087 (Sarmīte). Gaidīsim atbalstītājus un skatītājus. Spēles starplaikos visi kopīgi dziedāsim Latvijas spēka dziesmas.

Lāčplēša dienas aktivitātes noslēgsim ar lāpu gājienu no vidusskolas līdz Rugāju skvēram. Lūgums līdzi ņemt lāpas un sveču lukturīšus.16. novembrī plkst. 19.00 Rugāju tautas namā

Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts pasākums
“Par Latviju sirds mana dzied”. Programmā:
- Konkursa ”Rugāju novada sakoptākā sēta - 2018” rezultātu paziņošana.
- Atzinības un pateicības rakstu pasniegšana Rugāju novada cilvēkiem.
- Muzikāli priekšnesumi.
- Pie novada vidusskolas dāvāsim gaismas mirkli Latvijai (apmeklētājiem
lūgums ņemt līdzi katram savu sveces lukturīti).


16. novembrī no plkst. 21.00 Rugāju tautas namā

Ballēšana kopā ar Arni Grapu. Ieeja brīva. Var ņemt līdzi groziņu. Galdiņu rezervēšana pa tālruni 28384855 (Gunta).


18. novembrī plkst. 12.00 Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā un plkst. 14.00 Rugāju Romas katoļu baznīcā

Latvijas Republikas 100. gadadienai veltīts Ekumēniskais dievkalpojums.


18. novembrī plkst. 22.00 Lazdukalna saieta namā

Svētku balle kopā ar Juri Ķirsonu. Ieeja no plkst. 22.00 -23.00 - EUR 2,00 pēc 23.00 - EUR 3, 00. Var ņemt līdzi groziņu. Galdiņu rezervēšana pa tālruni 27822087 (Sarmīte) .